Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Struktura Instytutu

Katedra Chirurgii Weterynaryjnej

Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz Administracji Weterynaryjnej

Katedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych

Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt