Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

 • Metody optymalizacji warunków środowiskowych i systemów utrzymania zwierząt gospodarskich w łańcuchu produkcji „od pola do stołu”.
 • Badania nad doskonaleniem metod oceny dobrostanu zwierząt.
 • Badania wpływu poziomu dobrostanu zwierząt gospodarskich na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwo żywności.
 • Badania nad wpływem różnych dodatków paszowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich.
 • Doskonalenie narzędzi Precyzyjnej Hodowli Zwierząt (Precision Livestock Farming -PLF) w monitoringu statusu zdrowotnego, dobrostanu i wskaźników reprodukcyjnych zwierząt w fermach hodowlanych.
 • Badania parazytologiczne zwierząt gospodarskich, domowych oraz nieudomowionych i egzotycznych.
 • Wykorzystanie badań immunologicznych w ocenie stanu zdrowia zwierząt, ich dobrostanu oraz skuteczności stosowanych metod immunoprofilaktyki.
 • Badania z zakresu historii weterynarii.
 • Immunologia infekcyjna w szczególności z zakresu zakażeń wirusowych i chlamydialnych.
 • Immunologia teoretyczna dotycząca nowych zjawisk i teorii u kręgowców (ryby) w tym ssaków, naturalne substancje odpornościowe u ssaków, reakcje układu odpornościowego wynikające z oddziaływania mikrobiomu u ssaków.
 • Wirusy olbrzymie, wirofagi, bakteriofagi i Archea – jako czynniki niebezpieczne dla ssaków oraz środowiska naturalnego.
 • Mikrobiologia środowiskowa w tym w zakresie wirusów – głównie środowiska wodnego.