Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Spotkania naukowe

Sesja Historii Medycyny Weterynaryjnej, PTNW Toruń
Toruń 15. 01. 2019

prof. dr hab. Paweł Sysa
Genius loci medycyny weterynaryjnej. Międzynarodowy charakter polskojęzycznej lwowskiej uczelni weterynaryjnej

dr n. wet. Mariusz Felsman
Weterynaria wojskowa na Pomorzu i Kujawach okresu przemian ustrojowych w refleksji i anegdocie

dr n. wet. Jarosław Sobolewski
Popularyzacja historii medycyny weterynaryjnej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego


Promocja XXVI Tomu “Rocznika Grudziądzkiego”, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
Grudziądz 11. 12. 2018

dr n. wet. Jarosław Sobolewski

Przemysł farmaceutyczny i weterynaryjny w Grudziądzu w latach 1920–1939


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918 – 1939
Warszawa 30. 11 – 01.12. 2018

dr n. wet. Jarosław Sobolewski

dr Ludwik Czarkowski – lekarz, bibliofil, działacz społeczny


I jesienne spotkania z Hipiatrią, Najczęstsze  problemy zdrowotne koni sportowych i rekreacyjnych – profilaktyka. Sesja ortopedyczna
Wrocław, 17 – 18. 11. 2018

dr n. wet. Radomir Henklewski

Wykłady na sesji ortopedycznej


Seminarium Instrytutu Historii Nauki PAN, Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku
Warszawa, 23. 10. 2018

dr n. wet. Jarosław Sobolewski

“Gruźlica bydła – historia zwalczania w Polsce w latach 1918 – 1975”


Equine Oral  Dental Extraction Techniques, Wiedeń, Austria, 28 – 29. 09.2018

dr n. wet. Radomir Henklewski


34. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Embriotransferu (AETE – ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE), Nantes, Francja, 7 – 8. 09. 2018

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, dr hab. Marek Gehrke, dr Maciej Rogoziewicz i lek.wet. Magdalena Herudzińska

The influence of dominant follicles and corpora lutea location  on the conception rate in embryo recipient heifers

The influence of flunixin meglumine (FM), hCG or a combination of hCG and FM on the conception results in embryo recipient heifers including the passage time through the cervix and the presence of a large follicle


XXX Światowy Kongres Bujatryczny Sapporo, Japonia, 28. 08 – 01. 09. 2018

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Herudzińska M., Nalaskowska M., Jaśkowski B.M., Gehrke M., Kulus J. Jaśkowski J.M.: Conception rate after different models of treatment in non pregnant cows.

Herudzińska M., Nalaskowska M., Jaśkowski B.M., Niewitecki W.,  Kulus J., Jaśkowski J.M.: Progesterone devices and Ovsynch – efficacy in anestrus and non-pregnantdairy cows – retrospective study oraz

Jaśkowski B.M., Kulus J., Gehrke M., Nizański W.: The influence of GnRH and prostaglandinF2alpha analogues on the morphology of corpus luteum in dairy cows.


Kongres Weterynaryjny Bulgarian Association of Small Animal Veterinarians BASAV
Warna, Bułgaria, 8 – 10. 06. 2018

dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz
“Medial Patellar Luxation”
“Osteoarthritis in dogs and cats. Causes and treatment”
“Canine Medial Shoulder Instability”


43 International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine
Bergen, Norwegia, 7 – 8. 06. 2018

dr n. wet. Jarosław Sobolewski
“The beginning of production and the application of drugs and biopharmaceuticals in the Polish veterinary medicine from the 19th century to 1945”


XXVII Sympozjum Historii Farmacji, Aptekarze na drogach do Niepodległej
Stargard, 24 – 26 maja 2018

dr n. wet. Jarosław Sobolewski
“Rola aptekarzy, jako producentów leków i biopreparatów weterynaryjnych do roku 1939”


Kongres Weterynaryjny USAVA, Vinnitsa National Agrarian University
Winnica Ukraina, 17-19 maja, 2018

dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz
“Medial Patellar Luxation”
“Osteoarthritis in dogs and cats. Causes and treatment”
“Canine Medial Shoulder Instability”


Seminarium Instrytutu Historii Nauki PAN, Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku
Warszawa, 20. 03. 2018

dr n. wet. Jarosław Sobolewski
“Prof. Odo Bujwid – między medycyną, a weterynarią”