Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Porozumienia z partnerami

Instytut Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął współpracę na zasadzie porozumienia z następującymi jednostkami zewnętrznymi:

– Polski Związek Hodowców Alpak, pzha.pl

– Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, zsis.edu.pl

– Zespół Szkół Weterynaryjno – Przyrodniczych w Kobylnikach, zsw-pk.pl

– Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zsogrodniczych.edupage.org

– Zespół Szkół  Przyrodniczych w Poznaniu, zsppoznan.pl

– Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Gdańsku, teb.pl

– Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej, ifzz.pl

– Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza (Ukraina), pdaa.edu.ua

Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Indie), rajuvas.org

– Technical University of Denmark (Dania), dtu.dk