Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Nasze korzenie

Ludwik Bojanus
Ludwik Henryk Bojanus

Ludwik Henryk Bojanus, przyszły profesor Uniwersytetu Wileńskiego, autor nowatorskich prac z zakresu anatomii opisowej i porównawczej, na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, prowadził wykłady z anatomii zwierząt domowych i z innych przedmiotów w zakresie weterynarii. To jemu zawdzięczamy m.in. drobiazgową analizę szkieletów żubra i tura, co pozwoliło ustalić odrębność tych dwóch gatunków zwierząt. W roku 1823 tenże Ludwik Bojanus założył pierwszą polską szkołę weterynaryjną

– Instytut Praktycznej Weterynarii przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W roku 1945 duża część pracowników USB zdecydowała o przejściu do Torunia i zasileniu kadrowym powstającego tutaj Uniwersytetu. To intelektualne wsparcie okazało się nie do przecenienia na drodze budowania środowiska naukowego w Toruniu. Inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, która odbyła się pod koniec listopada 1945 r. miała swój symboliczny charakter: po pierwsze powstawał kolejny, jak pokazała przyszłość, znaczący polski uniwersytet, po drugie stawał się on bezpośrednim kontynuatorem tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W tym kontekście symboliczny „powrót” medycyny weterynaryjnej do Torunia jest istotnym ogniwem łączącym historię UMK i USB.