Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Rada Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Skład rady:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, dr h. c.

Członkowie:

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK
dr Anna Biazik
dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK
lek.wet. Marcin Ciorga
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
dr Mariusz Felsmann
dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK
dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK
dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK
dr Radomir Henklewski
lek.wet. Magdalena Herudzińska
prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski, dr h. c.
dr Michał Kaczmarowski
prof. dr hab. Roman Kołacz, dr h. c. multi
prof. dr hab. Roland Kozdrowski
lek.wet. Jakub Kulus
lek.wet. Magdalena Kulus
dr Wiesław Niewitecki
dr Natalia Osten-Sacken
prof. dr hab. Chandra Pareek
prof. dr hab. Urszula Pasławska, dr h. c.
dr Robert Pasławski
prof. dr hab. Kornel Ratajczak
prof. dr hab. Mariusz Skowroński
dr Jarosław Sobolewski
prof. dr hab. Paweł Sysa, dr h. c. multi
lek.wet. Katarzyna Szczepańska
dr Grzegorz Wąsiatycz
lek.wet. Maria Wieczorkiewicz
dr Maciej Zdun