Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK i dr Monika Olszewska-Tomczyk członkiniami grupy eksperckiej Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW

W czwartek, 8 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej dedykowanej działaniom, które będą miały na celu ograniczenie występowania zjawiska antybiotykoodporności poprzez redukcję stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt. Zespół ekspertów będzie pracować pod kierunkiem Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW, pani Magdaleny Zasępy. Z ramienia Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK w pracach grupy udział biorą dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK i dr Monika Olszewska-Tomczyk

więcej informacji

zdjęcie

Studentka III roku weterynarii laureatką Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowcyh

W dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydarzenie odbyło się w formie online. W sekcji Medycyny Weterynaryjnej zaprezentowano 13 prac,  w tym 11 dzieł w formie referatów i 2 postery.

Referat pt.: „Porównanie budowy sieci dziwnej nadoponowej donosowej u wybranych przedstawicieli wielbłądowatych i wołowatych” przedstawiała Pani Hanna Ziemak, studentka trzeciego roku weterynarii na UMK.

Decyzją Komisji właściwej dla sekcji praca ta zajęła 1 miejsce.  Nad treścią merytoryczną pracy i badaniami czuwał opiekun naukowy – dr Maciej Zdun.

zdjęcie

Historia zwalczania gruźlicy bydła w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr. Jarosława Sobolewskiego pt. "Gruźlica bydła w Polsce w świetle poglądów dotyczących rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882–1975". 

Gruźlica jako zoonoza i antropozoonoza była i jest problemem terapeutycznym i społecznym. Choroba ta wpisuje się w koncepcję „One Health” rozumianą jako wspólny wysiłek wielu dyscyplin działających na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym w celu poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej informacji

Archiwum