Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Prof. Bartosz Kempisty - Adjunct Assistant Professor na North Carolina State University

Dr hab. n. med. Bartosz Kempisty, Prof. UMK uzyskał stanowisko Adjunct Assistant Professor na North Carolina State University, College of Agriculture and Life Sciences (Raleigh, NC 27695-7608, US). North Carolina State University jest wiodącym uniwersytetem przyrodniczym w Stanach Zjednoczonych, kształcącym studentów w 12 College-ach, m.in. College of Veterinary Medicine, który jest jednym z 4 najlepszych wydziałów weterynaryjnych w Stanach Zjednoczonych wg. rankingu opublikowanym przez U.S. News & World Reports.

 

więcej informacji

zdjęcie

Podręcznik dla studentów autorstwa prof. dr hab. Rolanda Kozdrowskiego

Wydawnictwo PWRiL opublikowało podręcznik pt. "Fizjologia i patologia rozrodu klaczy", którego autorem jest pracownik Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK prof. dr hab. Roland Kozdrowski.

więcej informacji

zdjęcie

Czasopismo Translational Research in Veterinary Science z punktacją Index Copernicus

Czasopismo „Translational Research in Veterinary Science” wydawane w ramach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

Archiwum