Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zaproszenie na 3. Międzynarodową Konferencję: "Technologie Wspomaganego Rozrodu”

Mamy zaszczyt zaprosić na trzecią już edycję organizowanej przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej Międzynarodowej Konferencji "Technologie Wspomaganego Rozrodu”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2022r. w Toruniu.

Swój przyjazd potwierdzili prelegenci z zagranicy m. in. Niemiec, Hiszpanii, Ukrainy, Nigerii, a także przedstawiciele nauki z polskich ośrodków akademickich. Planowany jest także szeroki udział doktorantów i studentów - członków kół naukowych, którzy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia.

Dobrze przyjęty w ubiegłym roku Panel Dyskusyjny zostanie powtórzony również w tegorocznej edycji. W trakcie Panelu uczestnicy Konferencji będą mogli szerzej porozmawiać o prezentowanych w trakcie Konferencji tematach i wymienić się doświadczeniami. Część referatów opublikowana zostanie w formie Wydania Specjalnego na łamach stworzonego z inicjatywy pracowników Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK czasopiśmie „Transational Research in Veterinary Science”. 

 

więcej informacji

Dr Kordowitzki, Dipl. ECAR dołączy do Editorial Board czasopisma Scientific Reports, wydawcy Nature

Jako członek rady redakcyjnej Scientific Reports, największego ogólnodostępnego czasopisma wydawanego przez Nature Portfolio (wydawcę Nature), dr Paweł Kordowitzki, Dipl ECAR przeprowadzi autorów przez proces redakcyjny zgodnie z kryteriami oraz etosem czasopisma oraz całego Nature Portfolio.

Dr Kordowitzki będzie odpowiedzialny za zarządzanie procesem recenzowania i podejmowanie decyzji dotyczących publikacji nadsyłanych artykułów a także za tworzenie tzw. kolekcji tematycznych (https://www.nature.com/srep/collections).

dr Paweł Kordowitzki i dr Maciej Zdun laureatami "Debiutów"

Mamy zaszczyt poinformować, że dwóch pracowników Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK znalazło się w gronie laureatów konkursu „Debiuty” organizowanego przez UMK w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Granty naukowe w wysokości 50 tys. zł. otrzymali:

dr Paweł Kordowitzki, dipl. ECAR za projekt: Investigations to elucidate the relationship between endometriosis and ovarian cancer in women.

oraz

dr Maciej Zdun za project: Arterial circle of the brain in the Chinese hamster (Cricetulus griseus).

 

dr n. wet. Jarosław Sobolewski ze stopniem doktora habilitowanego

Mamy zaszczyt poinformować, że 20 października 2022 roku Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. L.A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nadała dr n. wet. Jarosławowi Sobolewskiemu, adiunktowi Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt IMW, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki humanistyczne, w dyscyplinie historia.

więcej informacji

prof. dr hab. Chandra Pareek w gronie Redaktorów MDPI

Mamy zaszczyt poinformować, że Pracownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK, prof. dr hab. Chandra S. Pareek, został wybrany redaktorem specjalnego wydania czasopisma Nutrients (IF: 6.706). Wspólnie prof. dr hab. Mariuszem Pierzchałą z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk będą redagować sekcję poświęconą najnowszych ustaleniom dotyczącym wpływu diety na metabolizm narządów wewnętrznych w kontekście genetycznej poprawy zdrowia zwierząt i ludzi.

Zachęcamy do nadsyłania prac do redakcji do 25 czerwca 2023 r.

dr Natalia Osten- Sacken prelegentką na konferencji "One health" organizowanej przez Uniwersytet Brawijaya

Mamy zaszczyt poinformować, że Pracownik Katedry Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz Administracji Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, dr Natalia Osten-Sacken, w ramach podjętej przez UMK współpracy z Uniwersytetem Brawijaya w Malang wygłosiła podczas organizowanej w dn. 26-27 października Międzynarodowej Konferencji „One Health” wykład pt.: „Parasitic transmission in zoonotic disease”.

więcej informacji

Członkowie SKN autorami doniesień naukowych na XXXI Międzynarodowym Kongresie Bujatrycznym

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniach 4- 8 września 2022 r., podczas World Buiatrics Congress, zorganizowanym w Madrycie przez World Association for Buiatrics (WAB), grupa studentów z toruńskiej weterynarii, Pani Marianna Lech oraz Panowie Szymon Graczyk i Arkadiusz Grzeczka, zaprezentowali w formie doniesień konferencyjnych wyniki prowadzonych w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK badań.

więcej informacji

Archiwum