Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Zebranie naukowe Oddziału PTNW

 MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

oraz

INSTYTUT MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH I WETERYNARYJNYCH UMK W TORUNIU

zapraszają na otwarte zebranie naukowe kujawsko- pomorskiego oddziału PTNW.

 

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Zdjęcia konfokalne z publikacji dr Pawła Kordowitzkiego wybrane na okładkę prestiżowego czasopisma Aging

Dr Paweł Kordowitzki, Dipl. ECAR z Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych opublikował swoją pracę pod tytułem : „Dynamics of telomeric repeat-containing RNA expression in early embryonic cleavage stages with regards to maternal age” (https://doi.org/10.18632/aging.103922) w prestiżowym czasopiśmie Aging.

więcej informacji

zdjęcie

Dr hab. Bartosz Kempisty Prof. UMK., opublikował „letter” w Science

W majowym numerze czasopisma Science dr hab. Bartosz Kempisty Prof. UMK opublikował „letter” dotyczący sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 na tle zasobów diagnostycznych oraz roli służb medycznych w Polsce i Europie.

więcej informacji

zdjęcie

Oferta rezydentury w celu uzyskania europejskiej specjalizacji z rozrodu zwierząt

Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii. Na terenie Polski istnieje możliwość zdobycia europejskiej specjalizacji z zakresu rozrodu zwierząt potwierdzonej „Dipl. ECAR”, która jest poprzedzona rezydenturą w European College of Animal Reproduction (ECAR) w ramach europejskiego programu specjalizacyjnego z rozrodu zwierząt.

więcej informacji

zdjęcie

Genomic Studies in the Mammalian Ovary - Message from the Guest Editors

Genomic analyses have accelerated the identification of relevant biomarkers and extended our understanding of the molecular biology of the mammalian ovary. More specifically, genomic studies have been used to gain new knowledge about the dynamics of ovarian structures like follicles and the corpora lutea, and about pathologies like ovarian cancer or ovarian cysts.

więcej informacji

Archiwum