Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Siódmego maja odbyła się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej toruńskiej Weterynarii

Publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana lek. wet. Jakuba  Kulusa przewodniczył prof. dr. hab. Jędrzej M. Jaśkowski. Praca doktorska pt. „Ekspresja wybranych genów związanych z sygnalizacją międzykomórkową oraz strukturą komórek ziarnistych pęcherzyka jajnikowego u świni domowej podczas krótkoterminowej pierwotnej hodowli in vitro”, została napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Pawła Antosika, prof. UMK i pozytywnie zrecenzowana przez prof. dr hab. Wojciecha Niżańskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Sławomira Zduńczyka z Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Zbigniewa Arenta, prof. Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie.

więcej informacji

Reprezentacja weterynarii na III Grudziądzkim Pikniku Naukowym

Mamy przyjemność poinformować, że 24 kwietnia br., na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, studenci IV roku kierunku weterynaria w składzie: p. Natalia Bieńkowska, p. Aleksandra Mielniczuk, p. Jakub Będzikowski oraz p. Paweł Bąk gościli na III Grudziądzkim Pikniku Naukowym. Podczas eventu mieli okazje zaprezentować szeroko zebranym uczestnikom zasady udzielania pierwszej pomocy zwierzętom oraz promować kierunek weterynaria na UMK. Stanowisko, wyposażone w liczne fantomy weterynaryjne, cieszyło się szczególnym zainteresowaniem odwiedzających.

Prof. dr hab. Chandra S. Pareek odebrał z rąk Prezydenta PR nominację profesorską.

Mamy zaszczyt poinformować, że 26 marca 2024r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym gronie znalazł się prof. Chandra S. Pareek, profesor w dyscyplinie nauk weterynaryjnych.
Serdecznie gratulujemy!
 

Zapraszamy Studentów Weterynarii do działań na rzecz ochrony przyrody!

Instytut Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu podjął współpracę z Towarzystwem przyrodniczym ALAUDA, w ramach realizacji działań międzynarodowego projektu Junior Star GAČR: Animal migrations in a changing world – Movements for reproduction to higher latitudes: still advantageous strategy or maladaptive behaviour? Projekt ma na celu ocenę kierunku zmian migracji ptaków w zamieniających się warunkach środowiskowych i klimatycznych oraz ocenę opłacalności strategii rozrodczych na przykładzie czajki Vanellus vanellus. W ramach zaplanowanych obserwacji i realizowanych badań terenowych zbierane będą informacje m.in. na temat kondycji ptaków, sukcesu gniazdowego i lęgowego, pasożytów, jakości siedlisk oraz bazy pokarmowej. Prowadzony będzie również monitoring z użyciem loggerów GPS.

więcej informacji

Specjalny numer Applied Sciences pod redakcją prof. Kempistego i dr Zduna

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie naboru artykułów do "Cardiovascular Disease of Animals: Pathophysiology, Anatomy, Diagnosis and Treatment", numeru specjalnego czasopisma Applied Sciences (MDPI).

W niniejszym numerze specjalnym zachęcamy wszystkich do podzielenia się wynikami swoich badań z zakresu patofizjologii, patomorfologii, anatomii, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia u zwierząt.

więcej informacji

Archiwum