Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Studentki Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej studiowały na naszym Wydziale

W ramach podpisanej w 2020 roku umowy z Połtawską Państwową Akademią Rolniczą (Ukraina) na naszym Wydziale w semestrze zimowym 2020/2021 studiowały Panie Valeria Stetsenko i Katya Kapustyan.

 

więcej informacji

zdjęcie

dr hab. Małgorzata Olejnik laureatką grantu SONATA BIS 10

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 1 486 836 zł w ramach konkursu SONATA BIS 10 na realizację projektu badawczego pt. Mechanizm toksyczności salinomycyny - przyczyny różnic we wrażliwości gatunkowej kurcząt i indyków, który będzie realizowany przez pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Elżbieta Olejnik, prof. UMK, pracownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Historia zwalczania gruźlicy bydła w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr. Jarosława Sobolewskiego pt. "Gruźlica bydła w Polsce w świetle poglądów dotyczących rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882–1975". 

Gruźlica jako zoonoza i antropozoonoza była i jest problemem terapeutycznym i społecznym. Choroba ta wpisuje się w koncepcję „One Health” rozumianą jako wspólny wysiłek wielu dyscyplin działających na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym w celu poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej informacji

zdjęcie

Indywidualna nagroda Ministra Zdrowia dla dr. hab. Bartosza Kempistego

Dr hab. Bartosz Kempisty, prof. UMK otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia za znaczne osiagnięcia w zakresie działalności naukowej z tytułu prowadzenia innowacyjnych i nowatorskich badań naukowych i prac rozwojowych oraz autorstwo publikacji naukowych w zakresie medycyny regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej.

Panu profesorowi serdecznie gratulujemy nagrody.

zdjęcie

dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK laureatką nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mamy zaszczyt poinformować, że Pani dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK, będąca Pracownikiem Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK, wraz z Zespołem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Bartosz Kempisty - Adjunct Assistant Professor na North Carolina State University

Dr hab. n. med. Bartosz Kempisty, Prof. UMK uzyskał stanowisko Adjunct Assistant Professor na North Carolina State University, College of Agriculture and Life Sciences (Raleigh, NC 27695-7608, US). North Carolina State University jest wiodącym uniwersytetem przyrodniczym w Stanach Zjednoczonych, kształcącym studentów w 12 College-ach, m.in. College of Veterinary Medicine, który jest jednym z 4 najlepszych wydziałów weterynaryjnych w Stanach Zjednoczonych wg. rankingu opublikowanym przez U.S. News & World Reports.

 

więcej informacji

zdjęcie

Podręcznik dla studentów autorstwa prof. dr hab. Rolanda Kozdrowskiego

Wydawnictwo PWRiL opublikowało podręcznik pt. "Fizjologia i patologia rozrodu klaczy", którego autorem jest pracownik Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK prof. dr hab. Roland Kozdrowski.

więcej informacji

zdjęcie

Czasopismo Translational Research in Veterinary Science z punktacją Index Copernicus

Czasopismo „Translational Research in Veterinary Science” wydawane w ramach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

Archiwum