Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Pierwsza nominacja profesorska w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Mariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu, prof. UMK tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Pracownicy IMW nominowani do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Dnia 19 września br., podczas XLVII Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych wyłoniono skład Zarządu Głównego oraz Przewodniczących poszczególnych Sekcji PTNW na kadencję 2020 - 2024.

 

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Genomic Studies in the Mammalian Ovary - Message from the Guest Editors

Genomic analyses have accelerated the identification of relevant biomarkers and extended our understanding of the molecular biology of the mammalian ovary. More specifically, genomic studies have been used to gain new knowledge about the dynamics of ovarian structures like follicles and the corpora lutea, and about pathologies like ovarian cancer or ovarian cysts.

więcej informacji

Archiwum