Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK z dnia 1 października 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowania Wydziału

§1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 185 Rektora UMK z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK w Toruniu w okresie od 1 października 2021 do 28 lutego 2022 r wraz z Załącznikiem oraz Zarządzeniem nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

więcej informacji

Naukowcy IMW UMK uczestnikami wydarzeń akcji COST dotyczącej racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii

W dniach 24-27 sierpnia 2021 r. w Padwie odbyły się kolejne wydarzenia  w ramach akcji COST: European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (ENOVAT) dotyczącej racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii. Dr hab. Małgorzata Olejnik, jako członek grupy roboczej WG3: Clinical breakpoints, brała udział w obradach dotyczących zakończonych i planowanych prac w ramach akcji. Dr Magdalena Buszewska-Forajta oraz lek. wet. Agnieszka Wichtowska uczestniczyły w hybrydowym kursie farmakokinetyki Pharmacokinetics for the non-kineticists (PK level 1) organizowanym w ramach aktywności grupy WG3.

Nagrody Rektora dla pracowników.

W minionym tygodniu: 22 i 25 czerwca, odbyły się uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski doktorem honorowym Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego

Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy jest uczelnią z ponad 100 letnią tradycją. W roku 1921 lokalną szkołę przemianowano w wyższą szkołę rolniczą. Sto lat później -  1 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu, w trakcie którego wręczono dyplom i togę doktora honoris causa prof. dr. hab. Jędrzejowi M. Jaśkowskiemu – dyrektorowi Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Godność tą Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej uchwalił 31 sierpnia 2020 roku. Wręczenia tytułu dokonała rektor Uniwersytetu – prof. Valentyna Aranchyia.

więcej informacji

Historia zwalczania gruźlicy bydła w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr. Jarosława Sobolewskiego pt. "Gruźlica bydła w Polsce w świetle poglądów dotyczących rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882–1975". 

Gruźlica jako zoonoza i antropozoonoza była i jest problemem terapeutycznym i społecznym. Choroba ta wpisuje się w koncepcję „One Health” rozumianą jako wspólny wysiłek wielu dyscyplin działających na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym w celu poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej informacji

Archiwum