Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Dr Grzegorz Wąsiatycz prelegentem na 1st International E-Congress Congress for Osteoarthritis in dogs

W dniach 19 i 20 listopada 2020 r. odbyła się pierwsza wirtualna międzynarodowa konferencja poświęcona chorobie zwyrodnieniowej stawów u psów: „1st International E-Congress Congress for Osteoarthritis in dogs”.

więcej informacji

zdjęcie

Pracownicy Instytutu Medycyny Weterynaryjnej laureatami konkursu OPUS 19

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 1 382 400 zł w ramach konkursu OPUS 19 na realizację projektu badawczego pt. Badanie zdolności do różnicowania się i transdyferencjacji świńskich jajnikowych komórek pęcherzykowych w warunkach hodowli in vitro, który będzie realizowany na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Mariusz Skowroński, kierownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Studentka III roku weterynarii w gronie laureatów XXV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu!

Dnia 19 listopada bieżącego roku odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną obrady odbyły się w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

Czasopismo Translational Research in Veterinary Science z punktacją Index Copernicus

Czasopismo „Translational Research in Veterinary Science” wydawane w ramach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

Archiwum