Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dr Paweł Kordowitzki, Dipl. ECAR prowadzący zajęc w ramach Programu SPINAKER

Mamy zaszczyt poinformować, że pracownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, dr Paweł Kordowitzki został wybrany do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach programu SPINAKER– Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Głównym celem Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauk. Kryterium wyboru prowadzącego było m. in. posiadanie europejskiej specjalizacji z rozrodu zwierząt "Diplomate of the European College for Animal Reproduction/ Dipl. ECAR".

więcej informacji

Za nami Dzień Otwarty WNBiW

Tegoroczne Drzwi Otwarte już za nami. Na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych gościliśmy ponad 600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych z naszego i sąsiednich województw.

więcej informacji

dr inż. Magdalena Buszewska-Forajta ze stopniem doktora habilitowanego

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 27 lutego 2023 roku, dr inż. Magdalena Buszewska-Forajta, Pracownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych IMW, decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, za osiągnięcia naukowe, w tym cykl publikacji nt. „Metabolomika – nowe narzędzie analityczne w poszukiwaniu deskryptorów molekularnych raka prostaty” uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Dr Kordowitzki, Dipl. ECAR dołączył do Editorial Board czasopisma NPJ Aging, wydawcy Nature

Jako członek rady redakcyjnej Nature Partner Journal Aging dr Kordowitzki będzie odpowiedzialny za zarządzanie procesem recenzowania i podejmowanie decyzji dotyczących publikacji nadsyłanych artykułów a także za tworzenie tzw. kolekcji tematycznych. Dr Kordowitzki został wybrany na podstawie jego dorobku w dziedzinie "aging" i dołaczy do grupy znanych Naukowców, jak m. in. Toren Finkel, Vera Gorbunova, Peter Adams, i Johan Auwerx.

Profesor Mariusz Skowroński odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską

Mamy zaszczyt poinformować, że 14 lutego 2023 roku, Pan Profesor Mariusz Skowroński odebrał osobiście nominację profesorską w Pałacu Prezydenckim z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Do grona profesorów zwyczajnych prof. Skowroński został powołany postanowieniem Prezydenta RP dnia 5 października 2020 roku. Pandemia znacznie wydłużyła jednak czas oczekiwania na uroczyste odebranie nominacji profesorskiej. 

Zapraszamy w imieniu Organizatorów

Kolejne wysoko punktowane publikacje w dorobku pracowników IMW

Mamy przyjemność poinformować, że dr Viorica Railean z Katedry Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz Administracji Weterynaryjnej IMW, opublikowała na łamach czasopisma Critical Reviews in Analytical Chemistry (IF 5.686, Q1) pracę pt. „Flow Cytometry – Sophisticated Tool for Basic Research or/and Routine Diagnosis; Impact of the Complementarity in Both Pre- as Well as Clinical Studies”.

więcej informacji

Mamy przyjemność poinformować, że 10 lutego w MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W Płocku odbyła się impreza "Zew natury bez cenzury, czyli nocne życie zwierząt", w której organizacje włączyli się Pracownicy Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych IMW. Stanowisko, jakie przygotowali, prezentowało różnice w budowie układów rozrodczych niektórych domowych i dzikich ssaków Europy, Afryki i Azji.

więcej informacji

Archiwum