Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Studentka III roku weterynarii w gronie laureatów XXV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu!

Dnia 19 listopada bieżącego roku odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną obrady odbyły się w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

Czasopismo Translational Research in Veterinary Science z punktacją Index Copernicus

Czasopismo „Translational Research in Veterinary Science” wydawane w ramach Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora z 8 września

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

Archiwum