Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Aktualizacja 26.03 Informacje dla studentów o zajęciach prowadzonych zdalnie

Informacja od koordynatora SPNJO, pani mgr Magdaleny Bożenko-Kęski:

Szanowni Studenci, 
Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). 

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora)

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK z 24 marca

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Umowa na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i firma Strabag podpisały umowę na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Budynek będzie gotowy pod koniec 2021 r.

więcej informacji

zdjęcie

Odwołanie Konferencji Animal & Food Protection

W celu ograniczenia rozprzestrzenianie się koronawirusa i ochrony Państwa zdrowia oraz zdrowia naszych pracowników, anulujemy planowaną na koniec września br. konferencję z cyklu Animal & Food Protection oraz studyjne wyjazdy lekarzy weterynarii do zakładów mięsnych w Niemczech.
Równocześnie prosimy o przestrzeganie ogólnych poleceń sanitarnych i kierowanie się wskazaniami uznanych autorytetów naukowych. Jednocześnie prosimy o zrozumienie wprowadzanych środków ostrożności.

 

zdjęcie

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI ADT

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ze względu na rosnącą ilość potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju, w związku z Zarządzeniem JM Rektora UMK w tej sprawie oraz niepewną sytuacją epidemiologiczną termin Konferencji uległ przesunięciu na 24 - 25 kwietnia 2021 roku.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo organizatorzy uznali tę decyzję za najlepszą z możliwych.
Zarejestrowanych uczestników oraz wszystkich zainteresowanych poinformujemy o szczegółach już wkrótce.

zdjęcie

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI ART

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ze względu na pierwsze potwierdzone zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju, w związku z Zarządzeniem JM Rektora UMK w tej sprawie oraz niepewną sytuacją epidemiologiczną termin Konferencji uległ przesunięciu.
Wysoce prawdopodobnym terminem jest październik 2020r.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo organizatorzy uznali tę decyzję za najlepszą z możliwych.
Zarejestrowanych uczestników oraz wszystkich zainteresowanych poinformujemy o szczegółach już wkrótce.

zdjęcie

WIZYTA DR MARIUSZA FELSMANNA WE LWOWIE.

W dniach 25 - 27 lutego 2020 r. na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie gościł dr n. wet. Mariusz Z. Felsmann.

więcej informacji

zdjęcie

JUBILEUSZ 50-LECIA CZŁONKOSTWA POLSKICH STUDENTÓW WETERYNARII W IVSA

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, spotkali się (11 stycznia 2020 roku) dawni i aktualni działacze IVSA POLAND (International Veterinary Students Association) studenci, lekarze weterynarii i profesorowie, uczestnicząc w uroczystym Jubileuszu 50-lecia członkostwa polskich studentów weterynarii w tej światowej studenckiej organizacji.

więcej informacji

zdjęcie

WYNIKI KONKURSU ,,JĘZYK ŁACIŃSKI Z ELEMENTAMI TERMINOLOGII MEDYCZNEJ"

LINGUA  LATINA  NOBIS  NOTA  EST

W dniu 29 stycznia b.r. w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych odbył się konkurs ,,Język łaciński z elementami terminologii medycznej". Z przyjemnością informujemy, że laureatkami tego konkursu zostały:

  1. Anna Wiertel
  2. Natalia Ziółkowska
  3. Justyna Romanowicz

Laureatki konkursu są studentkami I roku Weterynarii.

Serdecznie gratulujemy!

Archiwum