Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

prof. dr hab. Grzegorz J. Woźniakowski laureatem grantu OPUS 20

Mamy zaszczyt poinformować, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 1 482 300 zł w ramach konkursu OPUS 20 na realizację projektu badawczego pt. Wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej na zahamowanie replikacji najważniejszych korona- i herpeswirusów drobiu i świń. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Grzegorz Jan Woźniakowski, pracownik Katedry Diagnostyki i Nauk Klinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

 

więcej informacji

zdjęcie

prof. dr hab. Chandra S. Pareek laureatem grantu PRELUDIUM BIS

Mamy zaszczyt poinformować, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 461 160 PLN w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2 na realizację projektu badawczego pt. Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimppantacyjnych u bydła rasy polskiej HF. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Chandra S. Pareek, pracownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

 

więcej informacji

zdjęcie

Historia zwalczania gruźlicy bydła w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr. Jarosława Sobolewskiego pt. "Gruźlica bydła w Polsce w świetle poglądów dotyczących rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882–1975". 

Gruźlica jako zoonoza i antropozoonoza była i jest problemem terapeutycznym i społecznym. Choroba ta wpisuje się w koncepcję „One Health” rozumianą jako wspólny wysiłek wielu dyscyplin działających na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym w celu poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej informacji

Archiwum