Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zapraszamy Studentów Weterynarii do działań na rzecz ochrony przyrody!

Instytut Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu podjął współpracę z Towarzystwem przyrodniczym ALAUDA, w ramach realizacji działań międzynarodowego projektu Junior Star GAČR: Animal migrations in a changing world – Movements for reproduction to higher latitudes: still advantageous strategy or maladaptive behaviour? Projekt ma na celu ocenę kierunku zmian migracji ptaków w zamieniających się warunkach środowiskowych i klimatycznych oraz ocenę opłacalności strategii rozrodczych na przykładzie czajki Vanellus vanellus. W ramach zaplanowanych obserwacji i realizowanych badań terenowych zbierane będą informacje m.in. na temat kondycji ptaków, sukcesu gniazdowego i lęgowego, pasożytów, jakości siedlisk oraz bazy pokarmowej. Prowadzony będzie również monitoring z użyciem loggerów GPS.

więcej informacji

Dyplomatorium pierwszego, toruńskiego rocznika weterynarii

W dniu 15 marca 2024 roku w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów lekarza weterynarii pierwszym Absolwentom tego kierunku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie to było wyjątkowym momentem dla Absolwentów, którzy po latach nauki i poświęcenia, osiągnęli swój cel stając się pełnoprawnymi lekarzami weterynarii.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Pan prof. dr hab. Jacek Woźny, Prorektorka ds. Studenckich Pani prof. dr hab. Beata Przyborowska, Prorektor ds. Kształcenia Pan prof. dr hab. Przemysław Nehring oraz Rektor elekt Pan prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

więcej informacji

Profesor Chandra S. Pareek gościem honorowym na jubileuszu indyjskiego RAJUVAS Veterinary University

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 26 lutego 2024 r. prof. dr hab. Chandra S. Pareek wygłosił, w ramach uroczystości związanych z Platynowym Jubileuszem, upamiętniających działalność w latach 1954-2024, partnerskiego RAJUVAS Veterinary University w Bikaner, w Indiach wykład dla studentów i pracowników akademickich pt. „Badania omiczne w naukach weterynaryjnych”.

więcej informacji

Już w najbliższy piątek kolejne spotkanie SciPro!

O swojej pracy opowiedzą doktorantki naszego Wydziału: Pani mgr Paulina Idczak-Figiel "Overwintering in land snails: a new view on cold adaptation" oraz Pani mgr Konkonika Roy "Deciphering Endotoxin Tolerance: Unraveling its significance in cancer development".
Serdecznie zapraszamy na godzinę 12:00 do sali III.
Do zobaczenia! 

FERMA 2024

W dniach 23-25 lutego 2024 r. w Bydgoszczy odbyły się Międzynarodowe Targi oraz Konferencja Naukowa FERMA 2024 r.

Nasz Wydział reprezentowany był przez: Dyrektora Instytutu Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Jędrzeja M. Jaśkowskiego, który wygłosił referat pt. „ Badanie na ciążę, jako element zarządzania stadem krów- metody tradycyjne i alternatywne”, prof. dr hab. Romana Kołacza z wystąpieniem: „Dlaczego dobrostan zwierząt hodowlanych jest ważny”, prof. dr hab. Grzegorza Woźniakowskiego który zaprezentował wykład „Wpływ chorób zakaźnych na opłacalność trzody chlewnej w Polsce” oraz mgr Annę Walkowską która promowała WNBiW UMK.

Specjalny numer Applied Sciences pod redakcją prof. Kempistego i dr Zduna

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie naboru artykułów do "Cardiovascular Disease of Animals: Pathophysiology, Anatomy, Diagnosis and Treatment", numeru specjalnego czasopisma Applied Sciences (MDPI).

W niniejszym numerze specjalnym zachęcamy wszystkich do podzielenia się wynikami swoich badań z zakresu patofizjologii, patomorfologii, anatomii, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia u zwierząt.

więcej informacji

Archiwum