Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Kolejna nominacja profesorska dla prof. dr hab. Chandry S. Pareeka

Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 17 czerwca 2021r. do grona profesorów w dyscyplinie weterynaria dołączył prof. dr hab. Chandra S. Pareek będący pracownikiem Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. 

więcej informacji

zdjęcie

Naukowcy IMW UMK uczestnikami II Międzynarodowej Konferencji Lekarzy Weterynarii - Specjalistów Chorób Świń

W dniach 29-30.06.2021 r. odbyła się w Krakowie II Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii - Specjalistów Chorób Świń.  Podczas 2-dniowej sesji zaprezentowano 15 referatów i 4 panele dyskusyjne, w których wzięło udział 12 panelistów. Wśród referentów i panelistów było 15 zagranicznych specjalistów hyopatologii.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników.

W minionym tygodniu: 22 i 25 czerwca, odbyły się uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa książka "Fizjologia i patologia rozrodu bydła”

Mamy zaszczyt poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazał się dwutomowy podręcznik pod redakcją: prof. dr hab. Zdzisława Boryczki, prof. dr hab. Hartwiga Bostedt’a oraz prof. dr hab. Jędrzeja M. Jaśkowskiego pt. "Fizjologia i patologia rozrodu bydła”.  Jest to od kilkudziesięciu lat pierwsza pozycja na rynku polskich autorów, kompleksowo przedstawiająca wiedzę dot. rozrodu bydła. 


 

więcej informacji

zdjęcie

Toruńska Fundacja Nauki i Edukacji Weterynaryjnej

21 czerwca 2021 aktem notarialnym powołano do życia "Toruńską Fundację Nauki i Edukacji Weterynaryjnej". Podstawowym celem fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych. 

więcej informacji

zdjęcie

Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski doktorem honorowym Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego

Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy jest uczelnią z ponad 100 letnią tradycją. W roku 1921 lokalną szkołę przemianowano w wyższą szkołę rolniczą. Sto lat później -  1 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu, w trakcie którego wręczono dyplom i togę doktora honoris causa prof. dr. hab. Jędrzejowi M. Jaśkowskiemu – dyrektorowi Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Godność tą Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej uchwalił 31 sierpnia 2020 roku. Wręczenia tytułu dokonała rektor Uniwersytetu – prof. Valentyna Aranchyia.

więcej informacji

zdjęcie

Historia zwalczania gruźlicy bydła w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka autorstwa dr. Jarosława Sobolewskiego pt. "Gruźlica bydła w Polsce w świetle poglądów dotyczących rozwoju choroby i jej zwalczania w latach 1882–1975". 

Gruźlica jako zoonoza i antropozoonoza była i jest problemem terapeutycznym i społecznym. Choroba ta wpisuje się w koncepcję „One Health” rozumianą jako wspólny wysiłek wielu dyscyplin działających na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym w celu poprawy stanu zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej informacji

Archiwum