Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Praktyki na kierunku weterynaria

Dokumentacja praktyk hodowlanych dla studentów kierunku weterynaria:

Opiekunowie praktyk hodowlanych: prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, lek. wet. Magdalena Herudzińska

Dokumentacja praktyk klinicznych dla studentów kierunku weterynaria:

Opiekun praktyk klinicznych: lek. wet. Jakub Kulus

Dokumentacja praktyk w inspektoracie weterynarii dla studentów kierunku weterynaria:

Opiekun praktyk w inspektoracie weterynarii: lek. wet. Marcin Ciorga