Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Dlaczego warto studiować weterynarię na UMK

Jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria będą prowadzone przez Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, jednostkę utworzoną przez trzy główne uczelnie województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ośrodki te zapewniają unikatową bazę materialną i kadrową, dobrze wyposażone laboratoria, gospodarstwa doświadczalne i biblioteki. To nie wszystko. Toruń i Bydgoszcz należą do najtańszych miast akademickich w Polsce. Kuszą także licznymi atrakcjami kulturalnymi, artystycznymi i sportowymi, sprzyjając spotkaniom studentów i zapewniając klimat do wypoczynku po nauce.

Celem studiów weterynaryjnych jest wykształcenie Absolwentów dobrze przygotowanych do wymagań współczesnego rynku pracy, odważnie podejmujących decyzje, uzbrojonych w szeroką, holistyczną wiedzę zawodową. Ważnym elementem nauki będzie solidne nauczanie praktyczne, weryfikowane podczas studiów, ukierunkowane nie tylko na zwierzęta towarzyszące człowiekowi, lecz także duże zwierzęta

gospodarskie i konie.

 

Wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentom kierunku weterynaria sprawne poruszanie się w obszarze patologii zakaźnej i niezakaźnej, diagnostyki klinicznej, sekcyjnej i laboratoryjnej, współczesnych metodach leczenia zachowawczego i chirurgicznego, szeroko rozumianej profilaktyce chorób, w tym higienie środowiska, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Przygotowuje również do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.


Lekarz weterynarii – absolwent kierunku weterynaria – będzie przygotowany do podjęcia pracy:

  • klinicznej z uwzględnieniem wszystkich gatunków zwierząt
  • laboratoryjnej w zakresie analityki weterynaryjnej i sanitarnej
  • w organach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
  • w rzeźniach, ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego
  • na uczelniach
  • w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt
  • w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej zakładach diagnostycznych
  • w przemyśle i marketingu farmaceutycznym i bioweterynaryjnym
  • w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego