Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych

Kierownik – prof. dr hab. Urszula Pasławska

dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK
dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK
dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK
dr Dariusz Jagielski
prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski
prof. dr hab. Roland Kozdrowski
lek. wet. Jakub Kulus
dr Wiesław Niewitecki
prof. dr hab. Urszula Pasławska
prof. dr hab. Zenon Sołtysiak