Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz Administracji Weterynaryjnej

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

  • Badania nad chorobami zakaźnymi świń i drobiu, badania parazytoz, diagnostyka molekularna chorób zakaźnych trzody chlewnej i drobiu metodą real-time PCR,
  • Badania nad nutrigenomiką u świń: analiza transkryptomu (mRNA i miRNA) tkanek wątroby i mięśni u świń,
  • Badania nad nutrigenomiką u bydła: zaburzenia metabolomiki,
  • Analiza transkryptomu i epigenomu tkanek rozrodczych genomu Bos taurus,
  • Analiza koekspresji danych miRNA-seq i mRNA-seq bydła i świń z wykorzystaniem zaawansowanego skryptu bioinformatycznego WGCNA,
  • Detekcja punktowych mutacji SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism z wykorzystaniem platformy MassArray MALDI-TOFF,
  • Analiza zmian ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy,