Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy


dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK
dr Anna Biazik
dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK
dr Magdalena Buszewska-Forajta
lek. wet. Marcin Ciorga
prof. dr hab. Anna Cywińska
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
dr Mariusz Felsmann
dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK
dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK
dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK
dr Radomir Henklewski
lek. wet. Magdalena Herudzińska
prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski
dr Michał Kaczmarowski
prof. dr hab. Bartosz Kempisty
prof. dr hab. Roman Kołacz
dr Paweł Kordowitzki
prof. dr hab. Roland Kozdrowski
dr Mirosław Krawczyk
lek. wet. Jakub Kulus
dr Magdalena Kulus
dr Miłosława Kwiatkowska
dr Wiesław Niewitecki
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK
dr Monika Olszewska-Tomczyk
dr Natalia Osten-Sacken
prof. dr hab. Chandra Pareek
prof. dr hab. Urszula Pasławska
dr Robert Pasławski
dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty
prof. dr hab. Kornel Ratajczak
prof. dr hab. Mariusz Skowroński
dr hab. inż. Anna Sławińska, prof. UMK
dr Jarosław Sobolewski
prof. dr hab. Zenon Sołtysiak
dr Marek Steigert
prof. dr hab. Paweł Sysa
dr Grzegorz Wąsiatycz
lek. wet. Agnieszka Wichtowska
lek. wet. Maria Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
lek. wet. Marcin Zawadzki
dr Maciej Zdun