Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy


dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK
dr Anna Biazik
dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK
lek.wet. Marcin Ciorga
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
dr Mariusz Felsmann
dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK
dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK
dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK
dr Radomir Henklewski
lek.wet. Magdalena Herudzińska
prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski
dr Michał Kaczmarowski
dr hab. Bartosz Kempisty, prof. UMK
prof. dr hab. Roman Kołacz
dr Paweł Kordowitzki
prof. dr hab. Roland Kozdrowski
lek.wet. Jakub Kulus
lek.wet. Magdalena Kulus
dr Miłosława Kwiatkowska
dr Jacek Lewicki
dr Wiesław Niewitecki
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK
dr Monika Olszewska-Tomczyk
dr Natalia Osten-Sacken
prof. dr hab. Chandra Pareek
prof. dr hab. Urszula Pasławska
dr Robert Pasławski
prof. dr hab. Kornel Ratajczak
dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK
dr Jarosław Sobolewski
prof. dr hab. Paweł Sysa
lek.wet. Katarzyna Szczepańska
dr Grzegorz Wąsiatycz
lek.wet. Maria Wieczorkiewicz
lek.wet. Agata Zawiślak
dr Maciej Zdun