Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

Dyrektor - prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK
dr Anna Biazik
dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. UMK
dr hab. Dorota Bukowska, prof. UMK
dr hab. inż. Magdalena Buszewska-Forajta
lek. wet. Marcin Ciorga
prof. dr hab. Anna Cywińska
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK
dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK
dr Michał Gnus
dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK
dr Radomir Henklewski
lek. wet. Magdalena Herudzińska
dr Dariusz Jagielski
prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski
dr Michał Kaczmarowski
prof. dr hab. Bartosz Kempisty
prof. dr hab. Roman Kołacz
dr hab. Paweł Kordowitzki, prof. UMK
prof. dr hab. Roland Kozdrowski
dr Mirosław Krawczyk
lek. wet. Jakub Kulus
dr Magdalena Kulus
dr Wiesław Niewitecki
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK
dr Monika Olszewska-Tomczyk
dr Natalia Osten-Sacken
prof. dr hab. Chandra Pareek
prof. dr hab. Urszula Pasławska
dr Robert Pasławski
prof. dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty
dr Viorica Railean
prof. dr hab. Kornel Ratajczak
dr Michał Rudy
prof. dr hab. Mariusz Skowroński
dr hab. inż. Anna Sławińska, prof. UMK
dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK
prof. dr hab. Zenon Sołtysiak
prof. dr hab. Joanna Szteyn
lek. wet. Agnieszka Wichtowska
lek. wet. Maria Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski
lek. wet. Marcin Zawadzki
dr Maciej Zdun