Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Dziekanat Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Dziekanat Kierunku Weterynaria

ul. Lwowska 1
(budynek Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)


Sprawy studenckie
mgr Ewa Specjał
pokój 128, tel. 611-25-04

Pomoc materialna
Lidia Wiśniewska
pokój 130, tel. 611-44-42

Oferta dydaktyczna, obsługa administracyjna
mgr Dominika Jezierny-Marks
pokój 106, tel. 611-47-72