Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 – 03 października 2022 r.

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 4 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.
Wakacje zimowe – od 23 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne – od 9 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – od 7 lutego 2023 r. do 18 lutego 2023 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa od 6 marca 2023 r. do 19 marca 2023 r.*

* Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze zimowym – 19 marca 2023 r.

Święto Uniwersytetu – 19 lutego 2023 r.


SEMESTR LETNI – od 20 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r.

Przerwa w zajęciach dydaktycznych – od 20 lutego 2023 r. do 5 marca 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 6 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.
Wakacje wiosenne – od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne – od 12 kwietnia 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.
Egzaminacyjna sesja letnia – od 30 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.
Wakacje letnie – od 14 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego – od 1 września 2023 r. do 14 września 2023 r.**

**Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze letnim – 20 września 2023 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2022/2023 znajduje się w zarządzeniu Rektora z dnia 27 października 2022r.