Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 – 01 października 2020 r.

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2020 r. do 21 lutego 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 5 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
Wakacje zimowe – od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne – od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze zimowym – 28 lutego 2021 r.

Święto Uniwersytetu – 19 lutego 2021 r.


SEMESTR LETNI – od 22 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 22 lutego 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r.
Wakacje wiosenne – od 2 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne – od 7 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
Egzaminacyjna sesja letnia – od 16 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.
Wakacje letnie – od 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego – od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze letnim – 20 września 2021 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2020/2021 znajduje się w zarządzeniu Rektora z dnia 20 maja 2020 r.