Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 – 01 października 2019 r.

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2020 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 2 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
Wakacje zimowe – od 21 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.
Zajęcia dydaktyczne – od 7 stycznia 2020 r. do 2 lutego 2020 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – od 3 lutego 2020 r. do 16 lutego 2020 r.

Przerwa w zajęciach dydaktycznych – od 17 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa od 24 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze zimowym – 28 lutego 2020 r.

Święto Uniwersytetu – 19 lutego 2020 r.

SEMESTR LETNI – od 29 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 29 lutego 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r.
Wakacje wiosenne – od 10 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
Zajęcia dydaktyczne – od 15 kwietnia 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.
Egzaminacyjna sesja letnia – od 23 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r.
Wakacje letnie – od 7 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego – od 1 września 2020 r. do 14 września 2020 r.
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze letnim – 20 września 2020 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2019/2020 znajduje się w Zarządzeniu Nr 70 z dnia 30 maja 2019 r.