Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Podanie o legitymację (63 KB)

Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia (26 KB)

Rezygnacja ze studiów (12 KB)

IOS (12 KB)

Podanie o przepisanie oceny (13 KB)

Podanie o wznowienie studiów (12 KB)

Podanie o urlop (14 KB)

Podanie o przerejestrowanie przedmiotu w USOS (12 KB)

Skierowanie na komisje lekarską (13 KB)

Podanie o urlop zdrowotny (26 KB)

Zmiana danych osobowych (17 KB)

Podanie o powtarzanie roku (13 KB)