Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ


 • Badania nad unaczynieniem wybranych okolic ciała u parzystokopytnych i mięsożernych ze szczególnym uwzględnieniem głowy i serca,
 • Badania porównawcze układu nerwowego u parzystokopytnych, mięsożernych i gryzoni,
 • Mechanizmy odpowiadające za regulację folikulo- i oogenezy oraz początkowe stadia rozwoju i implantacji zarodka,
 • Potencjał macierzysty komórek ziarnistych jajnika,
 • Molekularne mechanizmy i biomarkery starzenia reprodukcyjnego w komórkach jajowych, epigentyka, telomery, mitochondria,
 • Badania nad nutrigenomiką u świń: analiza transkryptomu (mRNA i miRNA) tkanek wątroby i mięśni u świń,
 • Badania nad nutrigenomiką u bydła: zaburzenia metabolomiki,
 • Analiza transkryptomu i epigenomu tkanek rozrodczych genomu Bos taurus,
 • Analiza metagenomiczna ptasiego epigenomu, mikrobiomu i układu immunologicznego kurcząt,
 • Analiza koekspresji danych miRNA-seq i mRNA-seq bydła i świń z wykorzystaniem zaawansowanego skryptu bioinformatycznego WGCNA,
 • Detekcja punktowych mutacji SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism z wykorzystaniem platformy MassArray MALDI-TOFF,
 • Analiza zmian ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy,
 • Analiza zanieczyszczeń pasz antybiotykami,
 • Mechanizmy toksyczności leków,
 • Fizjologia, patofizjologia i immunologia wysiłku u koni sportowych i wyścigowych,
 • Badania wysiłkowe u koni,
 • Patofizjologia chorób wpływających na wydolność u koni,
 • Rola lekarza weterynarii w kształtowaniu pozytywnych relacji człowiek-zwierzę,
 • Administracyjne i prawne aspekty pracy lekarza weterynarii.