Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Współpraca

Międzynarodowa współpraca CW-UMK jest prowadzona m.in. w oparciu o dotychczasowe kontakty pracowników; kontynuowana będzie współpraca z:

  • prof. Józsefem Rátky z Katdery Ginekologii Weterynaryjnej Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Budapeszcie,
  • prof. Klausem-Peterem Brüssowem – emerytowany profesor Instytutu Biologii Zwierząt Gospodarskich im. Leibniza w Dummerstorf (Niemcy),
  • prof. Axelem Wehrendem z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Giessen,
  • prof. Klausem Wiegandem -prowadzi prywatną praktykę w Naumburgu (Niemcy),
  • prof. Haja Kadarmideenem z ”Technical University of Denmark” w Kgs. Lyngby (Dania),
  • College of Food and Agriculture, UAE University, Al Ain, UAE,
  • naukowcami z bliźniaczych jednostek na Ukrainie (Kijów, Lwów).

 

Pracownicy CW-UMK są członkami Europejskiego Towarzystwa Embriotransferu, współpracują z zespołami zagranicznymi w zakresie nowoczesnych biotechnologii.