Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Opiekunowie i kontakty do starostów

I rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:

e-mail:
Starosta roku:


II rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Marcin Ciorga
Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. 56-611-2231
e-mail: marcin.ciorga@umk.pl
Starosta roku: Emilia Koreleska 297896@stud.umk.pl


III rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Maria Wieczorkiewicz
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. 56-611-2231
e-mail: maria.wieczorkiewicz@umk.pl
Starosta roku: Mikołaj Chwarzyński 304244@stud.umk.pl


IV rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Magdalena Herudzińska
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231
e-mail: mherudzinska@umk.pl
Starosta roku: Jakub Mencel 301434@stud.umk.pl