Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Opiekunowie i kontakty do starostów

ZGŁASZANIE UWAG I ZASTRZEŻEŃ

I rok weterynarii, studia jednolite magisterskie

Opiekun:
dr Viorica Railean
Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231; e-mail: vioricarai@umk.pl

Starosta roku: Julia Motławska 324335@stud.umk.pl


II rok weterynarii, studia jednolite magisterskie

Opiekun:
dr Magdalena Kulus
Katedra Chirurgii Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231; e-mail: magdalena.kulus@umk.pl

Starosta roku: Mikołaj Szymczak 319419@stud.umk.pl


III rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Agnieszka Wichtowska
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231; e-mail: awichtowska@umk.pl

Starosta roku: Dmytro Basistyi 293668@stud.umk.pl


IV rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Marcin Ciorga
Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231; e-mail: marcin.ciorga@umk.pl

Starosta roku: Paweł Bąk 288711@stud.umk.pl


V rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Maria Wieczorkiewicz
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231; e-mail: maria.wieczorkiewicz@umk.pl

Starosta roku: Mikołaj Chwarzyński 304244@stud.umk.pl


VI rok weterynarii, studia jednolite magisterskie
Opiekun:
lek. wet. Magdalena Herudzińska
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
tel. (56) 611-2231; e-mail: mherudzinska@umk.pl

Starosta roku: Hanna Ziemak 283099@stud.umk.pl