Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

dr Mariusz Felsmann

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/19


Autorzy: Dzikowski Andrzej, Sołtyszewski Ireneusz, Felsmann Mariusz, Karaźniewicz Justyna, Kosiba Beata, Szarek Józef.

Tytuł oryginału: Owners' informed consent for a necropsy of a companion animal as a conflict : reducing mean in the veterinary practice.

Czasopismo: Journal of Modern Science

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2 (45)

Opis fizyczny: S. 121-141

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.13166/JMS

Punktacja MNiSW: 70.000


2/19


Autorzy: Felsmann Mariusz Z., Szarek Józef, Sołtyszewski Ireneusz, Karaźniewicz Justyna.

Tytuł oryginału: Ethical and legal bird hunting duties by Polish veterinarians.

Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 76 nr 7

Opis fizyczny: S. 389-393

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21521/mw

Impact Factor: 0.281

Punktacja MNiSW: 20.000


3/19


Autorzy: Popławski Krystian, Dzikowski Andrzej, Kimel Aneta, Szarek Józef, Felsmann Mariusz Z..

Tytuł oryginału: Legal norms concerning aquatic animal diseases in regulation (EU) 2016/429 : animal health law.

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 35 no. 3

Opis fizyczny: S. 349-362, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/19


Autorzy: Racewicz Przemyslaw, Felsmann Mariusz.

Tytuł oryginału: Zagrożenia biologiczne w żywności pochodzenia zwierzęcego.

Tytuł całości: Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, praca zbiorowa / pod red. Przemysława Racewicza.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu : 2019

Opis fizyczny: S. 259-300, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/19


Autorzy: Felsmann Mariusz.

Tytuł oryginału: Administracja weterynaryjna.

Tytuł całości: Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, praca zbiorowa / pod red. Przemysława Racewicza.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu : 2019

Opis fizyczny: S. 339-390, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/19


Autorzy: Babińska Izabella, Sołtyszewski Ireneusz, Karaźniewicz Justyna, Szarek Józef, Felsmann Mariusz Z., Dzikowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Veterinary necropsy in the light of ethics and law.

Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 75 nr 11

Opis fizyczny: S. 652-655

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21521/mw

Impact Factor: 0.281

Punktacja MNiSW: 20.000


7/19


Autorzy: Felsmann Mariusz Z., Szarek Józef, Dzikowski Andrzej, Sołtyszewski Ireneusz.

Tytuł oryginału: Assessment of the sanitary status of enterprises processing food of animal origin in Poland : veterinary and public health perspectives.

Czasopismo: Translational Research in Veterinary Science

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 2 no. 2

Opis fizyczny: S. 23-36, wykr.

Uwagi: 10.12775/TRVS

Punktacja MNiSW: 5.000


8/19


Autorzy: Felsmann Mariusz Z..

Tytuł oryginału: Profesor Henryk Kadyi : twórca i reformator lwowskiej medycyny i weterynarii.

Tytuł całości: Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej, weterynaryjne dziedzictwo historyczne narodów Europy Środkowo-Wschodniej : międzynarodowa ukraińsko-polska konferencja, Lwów, 30.11.2018-01.12.2018 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Lwów, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 20-22

Uwagi: Bibliogr.


9/19


Autorzy: Babińska Izabella, Szarek Józef, Felsmann Mariusz Z., Dzikowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Scientific toxicology societies in Europe.

Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 74 nr 11

Opis fizyczny: S. 736-739

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21521/mw

Impact Factor: 0.280

Punktacja MNiSW: 15.000


10/19


Autorzy: Felsmann Mariusz, Lisiowska Małgorzata, Sołtyszewski Ireneusz, Szarek Józef, Gulda Dominika, Gehrke Marek, Naumowicz Karolina.

Tytuł oryginału: Ocena stanu sanitarnego zakładów uboju zwierząt rzeźnych na podstawie wskaźników odzwierciedlających nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Tytuł równoległy: Evaluation of slaughterhouse supervision by Veterinary Inspectorate.

Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 74 nr 2

Opis fizyczny: S. 125-128, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21521/mw

Impact Factor: 0.280

Punktacja MNiSW: 15.000


11/19


Autorzy: Babińska Izabella, Szarek Józef, Naumowicz Karolina, Felsmann Mariusz Z., Sołtyszewski Ireneusz, Dzikowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Wady fizyczne i prawne zwierząt w świetle aktów normatywnych.

Tytuł równoległy: Physical and legal defects of animals in the light of normative acts.

Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 74 nr 4

Opis fizyczny: S. 276-279, streszcz. ang.

Uwagi: 10.21521/mw

Impact Factor: 0.280

Punktacja MNiSW: 15.000


12/19


Autorzy: Lisiowska Małgorzata, Sołtyszewski Ireneusz, Szarek Józef, Wąsowicz Krzysztof, Felsmann Mariusz Z., Popławski Krystian.

Tytuł oryginału: Effectiveness of control measures taken by the Veterinary Inspection in Poland.

Tytuł równoległy: Ocena skuteczności działań kontrolnych inspekcji weterynaryjnej w Polsce.

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 33 no. 1

Opis fizyczny: S. 183-194, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


13/19


Autorzy: Karaźniewicz Justyna, Sołtyszewski Ireneusz, Malewski Tadeusz, Babińska Izabella, Szarek Józef, Felsmann Mariusz, Grudzień Wojciech, Dzikowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Review of procedures concerning animals involved in traffic accidents : including own investigations.

Tytuł równoległy: Przegląd procedur postępowania ze zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych : (z włączeniem badań własnych).

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 33 no. 3

Opis fizyczny: S. 503-516, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


14/19


Autorzy: Dzikowski Andrzej, Szarek Józef, Gulda Dominika, Babińska Izabella, Felsmann Mariusz Z., Popławski Krystian, Szynaka Beata.

Tytuł oryginału: Where are we with Polish pathology at the turn of the centuries in the light of the Congresses of the Polish Society of Pathologists?

Czasopismo: Polish Journal of Pathology

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 69 no. 2

Opis fizyczny: S. 114-117, tab., wykr.

Uwagi: 10.5114/pjp

Impact Factor: 0.664

Punktacja MNiSW: 15.000


15/19


Autorzy: Babińska Izabella, Kusiak Diana, Szarek Józef, Lis Angelika, Łyko Agnieszka, Maciejewska Małgorzata, Szweda Magdalena, Popławski Krystian, Felsmann Mariusz Z..

Tytuł oryginału: Trends in veterinary expert opinions on animals.

Czasopismo: Slovenian Veterinary Research

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 55 no. 4

Opis fizyczny: S. 227-234, wykr.

Uwagi: 10.26873/SVR

Impact Factor: 0.170

Punktacja MNiSW: 20.000


16/19


Autorzy: Felsmann Mariusz Z., Felsmann Mirosława.

Tytuł oryginału: Legal aspects associated with the lack of possibilities of preventing the spread of toxocarosis and toxoplasmosis in Poland.

Czasopismo: Translational Research in Veterinary Science

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 1 no. 1

Opis fizyczny: S. 85-105

Uwagi: 10.12775/TRVS

Punktacja MNiSW: 1.000


17/19


Autorzy: Babińska Izabella, Kusiak Diana, Szarek Józef, Lis Angelika, Gulda Dominika, Felsmann Mariusz Z., Łyko Agnieszka, Maciejewska Małgorzata, Popławski Krystian, Szweda Magdalena.

Tytuł oryginału: Veterinary expert opinions on conflicts involving dogs and cats in Poland.

Czasopismo: International Journal of Forensic Science and Pathology

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 5 no. 3

Opis fizyczny: S. 347-351, wykr.

Uwagi: 10.19070/2332-287X-1700076

Punktacja MNiSW: 1.000


18/19


Autorzy: Lisiowska Małgorzata, Sołtyszewski Ireneusz, Szarek Józef, Felsmann Mariusz Z..

Tytuł oryginału: Veterinary inspection in the food safety system in Poland.

Czasopismo: Journal of Modern Science

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (35)

Opis fizyczny: S. 221-234

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.13166/jms

Punktacja MNiSW: 9.000


19/19


Autorzy: Babińska Izabella, Kuczewska Emilia, Konkiel Justyna, Felsmann Mariusz Z., Szarek Józef, Popławski Krystian, Snarska Anna.

Tytuł oryginału: Selected aspects of humane animal protection in Polish law.

Tytuł równoległy: Wybrane aspekty humanitarnej ochrony zwierząt w prawodawstwie polskim.

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 32 no. 2

Opis fizyczny: S. 407-419, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000