Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

dr Viorica Railean
adiunkt
Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych oraz Administracji Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

e-mail: vioricarai@umk.pl
www: https://www.vet.umk.pl/instytut/pracownicy/?id=91242720
ORCID: 0000-0001-9916-0095

Zainteresowania:
Mikroorganizmy (izolacja, identyfikacja);
aktywność przeciwdrobnoustrojowa/cytotoksyczność/odporność (wykorzystanie tradycyjnych metod, np. metoda dyfuzji studzienkowej, mikroskop fluorescencyjny stosowane w mikrobiologii, diagnostyce jak również nowoczesne techniki jak cytometria przepływowa); zastosowania mikroorganizmów w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań (np. nanocząstki Me/MeO, nanokompozyty) w nowoczesnych technologiach, a w konsekwencji ich aplikacyjne wykorzystanie w przemyśle wyrobów medycznych, w przemyśle kosmetycznym, chemii gospodarczej oraz w przemyśle spożywczym.Terminy konsultacji:
Jestem dla Państwa dostępna pod adresem e-mail: viorica.railean@umk.pl. Staram się na bieżąco odpowiadać na przesyłane e-maile. Chęć osobistego udziału w konsultacjach najlepiej proszę potwierdzić e-mailem, na dwa dni przed planowanym spotkaniem.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy