Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Chandra Pareek
profesor
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

tel.: +48-56-611-2642
e-mail: pareekcs@umk.pl


Bibliografia