Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

dr Radomir Henklewski
adiunkt
Katedra Chirurgii Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

e-mail: radomir.henklewski@umk.pl


Bibliografia