Pracownicy - Instytut Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Urszula Pasławska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/16

Autor: Pasławski Robert, Pasławska Urszula, Kurosad Agnieszka, Kiczak Liliana
Tytuł: Zatrucie czekoladą u psów i kotów.
Czasopismo: Serwis Lek. Weter., nr 26
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 4-7, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Serwis Lekarza Weterynarii
ISSN: 2544-3674
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

2/16

Autor: Szczepankiewicz Barbara, Pasławski Robert, Pasławska Urszula
Tytuł: Kardionefrologia : nowy punkt widzenia w medycynie weterynaryjnej.
Czasopismo: Weter. Prakt., Vol. 17 nr 3
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 66-74, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Weterynaria w Praktyce
ISSN: 1732-1999
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/16

Autor: Płóciennik Michał, Nowak Kacper, Kiczak Liliana, Pasławska Urszula, Pasławski Robert, Tabiś Aleksandra, Janiszewski Adrian, Adamik Barbara, Goździk Waldemar, Frostell Claes
Tytuł: Podany wziewnie tlenek azotu poprzez obniżenie aktywności metaloproteinaz hamuje procesowanie proIL-1β w płucach świń w przebiegu wstrząsu septycznego.
Tytuł wydawn. zbior.: I Sympozjum naukowe Nauki o Zwierzętach w Praktyce Hodowlanej i Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 5 grudnia 2019 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 66-68
ISBN: 978-83-951612-3-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/16

Autor: Pasławski Robert, Pasławska Urszula, Janiszewski Adrian, Szuba Andrzej
Tytuł: Wpływ wieku na wyniki badania eTracking tętnic udowych świni.
Tytuł wydawn. zbior.: I Sympozjum naukowe Nauki o Zwierzętach w Praktyce Hodowlanej i Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 5 grudnia 2019 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 28, tab.
ISBN: 978-83-951612-3-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/16

Autor: Kurosad Agnieszka, Pasławska Urszula, Ząbek Adam, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Michałek Marcin, Pasławski Robert, Młynarz Piotr
Tytuł: Dodatek nienasyconych kwasów tłuszczowych nie wpływa korzystnie na profil metabolomiczny psów z objawową chorobą serca.
Tytuł wydawn. zbior.: I Sympozjum naukowe Nauki o Zwierzętach w Praktyce Hodowlanej i Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 5 grudnia 2019 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 60, tab.
ISBN: 978-83-951612-3-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/16

Autor: Nowak Kacper, Kiczak Liliana, Płóciennik Michał, Tabiś Aleksandra, Pasławska Urszula, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Janiszewski Adrian, Pasławski Robert, Bania Jacek, Zacharski Maciej
Tytuł: Zmiany w statusie żelaza i ferrytyny w nerkach u świń z niewydolnością serca indukowaną tachykardią.
Tytuł wydawn. zbior.: I Sympozjum naukowe Nauki o Zwierzętach w Praktyce Hodowlanej i Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 5 grudnia 2019 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fiz.: S. 26
ISBN: 978-83-951612-3-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/16

Autor: Pasławski Robert, Pasławska Urszula, Janiszewski Adrian, Szuba Andrzej
Tytuł: Zmiany elastyczności i sztywności tętnic udowych świni domowej w okresie wzrostu w pomiarach eTracking.
Tytuł wydawn. zbior.: X Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych", Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne.
Opis wydawn.: Wrocław : PAN Polska Akademia Nauk. Oddział, 2019
Opis fiz.: S. 92-93, tab.
ISBN: 978-83-942714-9-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/16

Autor: Pasławski Robert, Skonieczna Joanna, Kurosad Agnieszka, Płóciennik Michał, Nowak Kacper, Pasławska Urszula
Tytuł: Badania morfologiczne krwi whippetów w Polsce.
Tytuł wydawn. zbior.: X Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych", Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne.
Opis wydawn.: Wrocław : PAN Polska Akademia Nauk. Oddział, 2019
Opis fiz.: S. 94-96, tab.
ISBN: 978-83-942714-9-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

9/16

Autor: Cyboran-Mikołajczyk Sylwia, Kleszczyńska Halina, Oszmiański Jan, Pasławski Robert
Tytuł: Allium ursinum L. leaves components modified the physico-chemical properties of red blood cells protecting them from the effects of oxidative stress.
Czasopismo: Acta Pol. Pharm. - Drug Res., Vol. 76 no. 3
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 483-491, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research
ISSN: 0001-6837 ; eISSN: 2353-5288
DOI: 10.32383/appdr/100500
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.447
Punktacja: 40.000

10/16

Autor: Pasławski Robert, Pasławska Urszula, Michałek Marcin, Janiszewski Adrian, Płóciennik Michał, Nowak Kacper, Noszczyk-Nowak Agnieszka
Tytuł: Przetrwały przewód tętniczy u świni : opis przypadku.
Tytuł równoległy: Persistent ductus arteriosus in the swine
Czasopismo: Mag. Weter., Vol. 26 nr 266
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 66-69, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Magazyn Weterynaryjny
ISSN: 1230-4425
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/16

Autor: Płóciennik Michał, Nowak Kacper, Pasławski Robert, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Michałek Marcin, Pasławska Urszula
Tytuł: Leczenie napadowego częstoskurczu komorowego u psa ze zwężeniem tętnic serca.
Tytuł równoległy: Treatment of paroxysmal ventricular tachycardia in a dog with aortic & pulmonary stenosis.
Czasopismo: Mag. Weter., Vol. 28 nr 256
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 24-29, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Magazyn Weterynaryjny
ISSN: 1230-4425
Język: POL
Punktacja: 5.000

12/16

Autor: Szczepankiewicz Barbara, Bąchor Remigiusz, Pasławski Robert, Pasławska Urszula, Konieczny Andrzej, Szewczuk Zbigniew
Tytuł: Evaluation of tryptic podocin peptide in urine sediment using LC-MS-MRM method as a potential biomarker of glomerular injury in dogs with clinical signs of renal and cardiac disorders.
Czasopismo: Molecules, Vol. 24 no. 17
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: Art. no. 3088 S. 1-16, tab., wykr.
Pełny tytuł czasop.: Molecules
; eISSN: 1420-3049
DOI: 10.3390/molecules24173088
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.060
Punktacja: 100.000

13/16

Autor: Pasławski Robert, Figiel Daniel, Pasławska Urszula
Tytuł: Niewydolność wysiłkowa u buldoga francuskiego : trudności diagnostyczne w zastosowaniu technik RTG i USG.
Czasopismo: Serwis Lek. Weter., nr 15
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4-9, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Serwis Lekarza Weterynarii
ISSN: 2544-3674
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/16

Autor: Pasławski Robert, Janus Izabela
Tytuł: Badanie RTG w przypadku koprostazy u kota.
Czasopismo: Serwis Lek. Weter., nr 17
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4-7, il.
Pełny tytuł czasop.: Serwis Lekarza Weterynarii
ISSN: 2544-3674
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/16

Autor: Pasławski Robert, Figiel Daniel, Pasławska Urszula
Tytuł: Szmery niewinne u szczeniąt.
Czasopismo: Serwis Lek. Weter., nr 19
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4-6, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Serwis Lekarza Weterynarii
ISSN: 2544-3674
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/16

Autor: Pasławski Robert, Pasławska Urszula, Szczepankiewicz Barbara, Bąchor Remigiusz, Szewczuk Zbigniew
Tytuł: Czy podocyturia może być nowym markerem wczesnej niewydolności nerek u psów i kotów?
Czasopismo: Serwis Lek. Weter., nr 22
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 4-9, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Serwis Lekarza Weterynarii
ISSN: 2544-3674
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK