Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Specjalny numer Applied Sciences pod redakcją prof. Kempistego i dr Zduna

Zdjęcie ilustracyjne

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie naboru artykułów do "Cardiovascular Disease of Animals: Pathophysiology, Anatomy, Diagnosis and Treatment", numeru specjalnego czasopisma Applied Sciences (MDPI).

W niniejszym numerze specjalnym zachęcamy wszystkich do podzielenia się wynikami swoich badań z zakresu patofizjologii, patomorfologii, anatomii, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia u zwierząt.

W tym numerze specjalnym "Cardiovascular Disease of Animals: Pathophysiology, Anatomy, Diagnosis and Treatment" mile widziane są oryginalne artykuły badawcze i przeglądowe. Obszary badawcze mogą obejmować (ale nie ograniczają się jedynie do) następujące zagadnienia

Angiologia;

Anatomia zwierząt;

Kardiologia;

Choroby układu sercowo-naczyniowego;

Wrodzone choroby serca;

Diagnostyka chorób układu krążenia;

Echokardiografia;

Choroby serca;

Techniki obrazowania;

Anatomia patologiczna;

Patofizjologia;

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

Dr. Maciej Zdun
Prof. dr hab. Bartosz Kempisty

redaktorzy numeru specjalnego

pozostałe wiadomości