Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Szkolenie Specjalizacyjne – Dobrostan Zwierząt

UWAGA: Termin składania dokumentów został przedłużony do 30 czerwca 2023 r.