Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTNW

Przewodniczący

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Zastępca przewodniczącego

dr hab., prof. UMK Marek Gehrke

Sekretarz

dr n. wet. Jarosław Sobolewski

Skarbnik

dr n. wet. Maciej Zdun