Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Paweł Sysa
profesor
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

e-mail: pawel.sysa@umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartki, godz. 11 - 13

Bibliografia