Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

dr inż. Kacper Żukowski
adiunkt
Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

e-mail: kzukowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5690-3634


Bibliografia