Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Pracownicy

dr Michał Kaczmarowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/9


Autorzy: Kaczmarowski Michał, Ciorga Marcin.

Tytuł oryginału: Dobrostan na co dzień w zakładach ubojowych i środkach transportu : dialog między właścicielem zwierzęcia, inspekcją weterynaryjną, producentem i konsumentem.

Czasopismo: Życie Weterynaryjne

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 95 nr 1

Opis fizyczny: S. 48-49, il.


2/9


Autorzy: Kaczmarowski Michał.

Tytuł oryginału: Weryfikacja czystości zwierząt przywożonych do ubojni : działania i środki zapobiegawcze.

Tytuł całości: Dobrostan na co dzień w zakładach ubojowych i podczas transportu, dialog między właścicielem zwierzęcia, inspekcją weterynaryjną, producentem i konsumentem, pierwsza konferencja organizowana przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu z cyklu dotyczącego realizacji zadań przez Inspekcję Weterynaryjną z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Weterynarii UMK : 2019

Opis fizyczny: S. 10


3/9


Autorzy: Kaczmarowski Michał.

Tytuł oryginału: Praktyczny przewodnik określający zdolność bydła do transportu.

Tytuł całości: Dobrostan na co dzień w zakładach ubojowych i podczas transportu, dialog między właścicielem zwierzęcia, inspekcją weterynaryjną, producentem i konsumentem, pierwsza konferencja organizowana przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu z cyklu dotyczącego realizacji zadań przez Inspekcję Weterynaryjną z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Weterynarii UMK : 2019

Opis fizyczny: S. 8


4/9


Autorzy: Kaczmarowski Michał.

Tytuł oryginału: Veterinary supervision over the presence of mycotoxins in animal feed.

Tytuł równoległy: Nadzór weterynaryjny nad obecnością mikotoksyn w paszach dla zwierząt.

Tytuł całości: Mikotoksyny i pleśnie - aktualne trendy : XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa = Mycotoxins and moulds - current trends : 12th Intenational Conference : 26-27 June 2019 : abstracts book / [eds. Jan Grajewski, Magdalena Twarużek].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ARTSTUDIO : 2019

Opis fizyczny: S. 28-29, wykr.

Uwagi: Tekst ang. i pol.


5/9


Autorzy: Rakoczy Bartosz, Kaczmarowski Michał.

Tytuł oryginału: Veterinary requirements for the acquisition, processing, preservation and marketing of biological material : Union law, national law.

Tytuł równoległy: Wymagania weterynaryjne w zakresie pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania oraz obrotu materiałem biologicznym : prawo unijne i krajowe.

Tytuł całości: Technologie wspomaganego rozrodu - stan aktualny i najbliższe perspektywy = Assisted reproduction technologies - current status and future perspectives, 21-22.03.2019, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 63-66

Uwagi: Tekst ang. i pol.


6/9


Autorzy: Jaśkowski Jędrzej M., Kaczmarowski Michał, Kulus Jakub, Jaśkowski Bartłomiej M., Herudzińska Magdalena, Gehrke Marek.

Tytuł oryginału: Rectal palpation for pregnancy in cows : a relic or an alternative to modern diagnostic methods.

Czasopismo: Medycyna Weterynaryjna

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 75 nr 5

Opis fizyczny: S. 259-264, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21521/mw

Impact Factor: 0.281

Punktacja MNiSW: 20.000


7/9


Autorzy: Kaczmarowski Michał.

Tytuł oryginału: Gatunki owadów zaliczone do zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej.

Tytuł równoległy: Species of insects classed as farm animals in European Union.

Czasopismo: Życie Weterynaryjne

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 94 nr 2

Opis fizyczny: S. 158-161, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/9


Autorzy: Jaśkowski Jędrzej M., Kaczmarowski Michał, Boryczko Zdzisław, Kulus Jakub, Gehrke Marek.

Tytuł oryginału: Obecnie stosowane wskaźniki płodności u krów.

Czasopismo: Lecznica Dużych Zwierząt

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 64-69, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


9/9


Autorzy: Herudzińska Magdalena, Henklewski Radomir, Biazik Anna, Nalaskowska Marcelina, Kaczmarowski Michał, Jaśkowski Jędrzej M..

Tytuł oryginału: Zastosowanie prostaglandyny F i jej analogów w rozrodzie klaczy.

Tytuł równoległy: The use of prostaglandin F and its analogues in mare reproduction.

Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 595

Opis fizyczny: S. 69-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.22630/ZPPNR

Punktacja MNiSW: 13.000