Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Animal & Food Protection-Conference

obrazek:

Pierwsza konferencja Centrum Weterynarii UMK w Toruniu w zakresie Ochrony Zwierząt i Żywności daje możliwość zapoznania się z aktualnymi problemami dobrostanu zwierząt rzeźnych podkreślając wysokie znaczenie oraz aktualność tych tematów.

Zakładamy, że wykłady przyczynią się do trwałego przekazu najnowszych wiadomości oraz wymiany poglądów. Prelegenci omówią higienę mięsa, ochronę zwierząt i ubój z konieczności w nagłych wypadkach w dwóch głównych blokach tematycznych.

W pierwszej części przedstawione zostaną zagadnienia związane  z zasadami badania przedubojowego zwierząt z zachowaniem zasad dobrostanu oraz ich transportem do zakładów ubojowych. W drugiej części przedstawione zostaną zasady uboju z konieczności na terenie rzeźni oraz poza nią. W dalszej kolejności zaprezentujemy tematy dotyczące badania mięsa i aktualnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w rzeźniach.

Informacje o szczegółowym programie konferencji dostępne są na stronie:

https://afpconf.umk.pl

pozostałe wiadomości