Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Zapraszamy Studentów Weterynarii do działań na rzecz ochrony przyrody!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. TP ALAUDA

Instytut Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu podjął współpracę z Towarzystwem przyrodniczym ALAUDA, w ramach realizacji działań międzynarodowego projektu Junior Star GAČR: Animal migrations in a changing world – Movements for reproduction to higher latitudes: still advantageous strategy or maladaptive behaviour? Projekt ma na celu ocenę kierunku zmian migracji ptaków w zamieniających się warunkach środowiskowych i klimatycznych oraz ocenę opłacalności strategii rozrodczych na przykładzie czajki Vanellus vanellus. W ramach zaplanowanych obserwacji i realizowanych badań terenowych zbierane będą informacje m.in. na temat kondycji ptaków, sukcesu gniazdowego i lęgowego, pasożytów, jakości siedlisk oraz bazy pokarmowej. Prowadzony będzie również monitoring z użyciem loggerów GPS.

Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia i wzięcia udziału w realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego oraz pogłębienia wiedzy na temat ornitologii, zmieniającego się klimatu na zdrowie zwierząt.

W ramach badań terenowych (druga połowa maja 2024) na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie (gmina Kowal) będą prowadzone następujące prace: łapanie dorosłych ptaków, wykonywanie pomiarów biometrycznych, pobieranie krwi i kału, obrączkowanie dorosłych ptaków i zakładanie nadajników GPS).

Zainteresowanych Studentów wszystkich roczników kierunku weterynaria, prosimy o kontakt z dr Monika Olszewska-Tomczyk, olszewska.tomczyk@umk.pl

fot. TP ALAUDA

pozostałe wiadomości