Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Dr Paweł Kordowitzki, Dipl.ECAR powołany na egzaminatora europejskiej specjalizacji z rozrodu

Zdjęcie ilustracyjne

Mamy zaszczyt poinformować, że 11 listopada 2023 odbyło się posiedzenie członków komisji kształcenia rezydentów europejskiej specjalizacji z rozrodu zwierząt, na którym dr Paweł Kordowitzki, Dipl. ECAR został powołany jako członek komisji egzaminacyjnej "European College of Animal Reproduction/ECAR".

Komisja egzaminacyjna składa się z 9 egzaminatorów, powoływanych kadecyjnie, co 4 lata. Zadaniami tej komisji są m. in. przeprowadzenie egzaminu oraz ułożenie pytań.  Dwudniowy egzamin, który trwa w sumie 16 godzin, odbywa się raz w roku, w wybranym kraju UE i obejmuje cały zakres wiedzy z rozrodu i neonatologii zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich, zwierząt egzotycznych, ptaków, płazów, gadów oraz ryb, a także z zagadnień biotechnologii rozrodu.

Dr Kordowitzki, Dipl. ECAR jest obecnie opiekunem trzech Rezydentów ww. specjalizacji.

pozostałe wiadomości