Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

dr n. wet. Jarosław Sobolewski ze stopniem doktora habilitowanego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Mamy zaszczyt poinformować, że 20 października 2022 roku Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. L.A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nadała dr n. wet. Jarosławowi Sobolewskiemu, adiunktowi Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt IMW, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki humanistyczne, w dyscyplinie historia.

Dr hab. Jarosław Sobolewski jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł specjalisty administracji i epizootiologii weterynaryjnej. Podstawowym obszarem badawczym jest historia medycyny weterynaryjnej, a szczególnie rozwój przemysłu bioweterynaryjnego (temat ten był podstawą pracy doktorskiej obronionej w roku 2006 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie) oraz transformacja prawa weterynaryjnego i metod działania służb weterynaryjnych w kontekście zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Jest członkiem World Association for the History of Veterinary Medicine, American Veterinary Medical History Society, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej) i Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. Aktywnie działa w obszarze popularyzacji historii medycyny weterynaryjnej poprzez organizację wystawy stałej Izby Historii Pamięci Weterynarii woj. kujawsko – pomorskiego prowadzonej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy oraz prowadzenie portalu historiaweterynarii.pl. Jest autorem i współautorem 82 publikacji naukowych. Należy podkreślić, iż Jarosław Sobolewski jest pierwszym lekarzem weterynarii, który otrzymał stopień dr hab. w dyscyplinie historia.

pozostałe wiadomości