Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Zespół z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej w gronie laureatów konkursu na wyłaniające się pola badawcze

Zdjęcie ilustracyjne

Zespół One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine znalazł się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields). Kieruje nim dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK, a jego członkami są pracownicy, doktoranci i studenci IMW oraz Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum. Zespół będzie prowadził szeroko zakrojone badania związane z racjonalną antybiotykoterapią ludzi i zwierząt oraz rolą mikrobiomu w zapewnieniu zdrowia i dobrostanu.

Jego praca będzie zorganizowana w ramach 4 podzespołów:

 1. AMR surveillance, lider: dr Katarzyna Grudlewska-Buda, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Mikrobiologii;
 2. PK/PD of antimicrobials, lider: dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych;
 3. Animal Microbiome, dr hab. Anna Sławińska, prof. UMK, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych;
 4. Antimicrobial stewardship in practice, lider: dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK, Katedra Propedeutyki Medycyny i Profilaktyki Zakażeń.

Członkami zespołu z ramienia Instytutu Medycyny Weterynaryjnej są:

 • dr Magdalena Buszewska-Forajta, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych;
 • lek. wet. Marcin Ciorga, Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt;
 • lek. wet. Magdalena Herudzińska, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych;
 • dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, Katedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych;
 • lek. wet. Jakub Kulus, Katedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych;
 • dr Monika Olszewska-Tomczyk, Katedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych;
 • dr Viorica Railean-Plugaru, Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt;
 • lek. wet. Agnieszka Wichtowska, Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych;
 • mgr Ilksen Berfin Ekinci, doktorantka;
 • lek. wet. Klaudia Miętkiewska, doktorantka;
 • Aleksander Butkiewicz, student;
 • Małgorzata Duszyńska, studentka;
 • Szymon Graczyk, student;
 • Arkadiusz Grzeczka, student;
 • Adrianna Iwan, studentka;
 • Marianna Lech, studentka;
 • Jakub Mencel, student;
 • Adrian Szwagrzyk, student;
 • Emilia Szydło, studentka;
 • Kacper Śróda, student;
 • Maria Wiczarska, studentka;
 • Marcin Wojtkowiak, student;
 • Gracjan Woźniak, student;
 • Natalia Ziółkowska, studentka.

Zespół w ciągu najbliższych 3 lat otrzyma finansowanie wysokości 1 mln zł oraz dostęp do dedykowanych form wsparcia w ramach programu IDUB, m.in. do pokrycia kosztów publikacji czy dofinansowania utrzymania i/lub rozbudowy aparatury naukowej.

pozostałe wiadomości