Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Profesorowie Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK uhonorowani Medalami im. Michała Oczapowskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Mamy zaszczyt poinformować, że w gronie tegorocznych laureatów Wydziałowych Nagród Polskiej Akademii Nauki, znalazł się profesor Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UKM, prof. dr hab. dr h. c. Roman Kołacz, który został odznaczony Medalem im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój nauk weterynaryjnych.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody za rok 2020, kiedy, z uwagi na pandemię, gala nie odbyła się. Medal im. M. Oczapowskiego odebrał, za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt, prof. dr hab. dr h. c. Paweł Sysa, profesor Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych IMW UMK.


 

Nagrody wydziałowe Polskiej Akademii Nauk cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Przyznawane są co roku badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce za wybitne i twórcze prace naukowe. Z wnioskami występują członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz członkowie komitetów naukowych i problemowych afiliowanych przy danym wydziale. Laureatów wyłania każdy z pięciu wydziałów Polskiej Akademii Nauk. 

Medal im. Michała Oczapowskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym od 2011 roku przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, a wcześniej w latach 1988-2010 przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju wszystkich dziedzin nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych w Polsce.

Michał Oczapowski żył w latach 1788-1854, był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organizatorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą. Stworzył podwaliny nauki rolniczej w Polsce. Studiował w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kształceniu studentów oraz organizowaniu nowoczesnego rolnictwa. Publikował wiele prac z tego zakresu. Najwybitniejszym jego dziełem jest 12-tomowy podręcznik pod ogólnym tytułem „Gospodarstwo wiejskie”, w którym do dziś znaleźć można wiele interesujących informacji z różnych działów rolnictwa.

 

 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.