Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Reprezentacja IMW UMK w gronie laureatów na XVI Kongresie PTNW

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 26 – 27 listopada odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W obradach czynnie uczestniczyła grupa naukowców i studentów z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej WNBiW UMK w Toruniu.

Miło nam poinformować, że studentka IV roku weterynarii - pani Marianna Lech, otrzymała pierwszą nagrodę za najlepsze doniesienie plakatowe w Sesji Dobrostanu Zwierząt i Ochrony Środowiska za pracę:

Opieka lekarsko – weterynaryjna w stadach bydła mlecznego w Polsce – badania ankietowe (autorzy: Marianna Lech, Jarosław Sobolewski).

Za najlepiej ocenioną prezentację ustną jury także uznało pracę zespołu, w którego skład weszli reprezentanci Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK:

Czystość krów w stadach w odniesieniu do warunków chowu oraz jej związek z zaburzeniami zdrowotnymi (autorzy: Magdalena Herudzińska, Paulina Kaźmierczak, Arkadiusz Grzeczka, Siergiej Kulynycz, Witold Niewitecki, Bartłomiej M. Jaśkowski, Grzegorz Balicki, Jędrzej M. Jaśkowski).

Gratulujemy!

W ramach obrad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi sesji byli pracownicy IMW: prof. dr hab. Anna Cywińska (Sekcja Fizjologii i Patologii Konia), prof. dr hab. Urszula Pasławska (Sesja Fizjologii i Patologii Psów i Kotów), prof. dr hab. Roman Kołacz (Sesja Dobrostanu Zwierząt i Ochrony Środowiska), dr Jarosław Sobolewski (Sesja Historii Medycyny Weterynaryjnej).

Pracownicy Instytutu Medycyny Weterynaryjnej i studenci kierunku weterynaria przedstawili na kongresie 14 prac.

pozostałe wiadomości