Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Magdaleny Kulus

Zdjęcie ilustracyjne

Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK ma przyjemność poinformować, że dnia 19 listopada 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani lek. wet. Magdaleny Kulus, pracownika Katedry Chirurgii Weterynaryjnej.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani lek. wet. Magdaleny Kulus prowadzone było przez Radę Dyscypliny Naukowej Weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dysertacja pt.: „Analiza profilu ekspresji wybranych genów regulujących procesy wzrostu, różnicowania i apoptozy w komórkach ziarnistych jajnika świni podczas ich krótkoterminowej pierwotnej hodowli in vitro” przygotowana była pod kierunkiem pana dr. hab. Pawła Antosika, prof. UMK. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli pani prof. dr hab. Marta Kankofer z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pan prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pan dr hab. Sławomir Giziński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Komisja doktorska pod przewodnictwem pana prof. dr hab. Jacka Banii z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wystąpiła do Rady Dyscypliny Naukowej Weterynaria UP we Wrocławiu o nadanie lek. wet. Magdalenie Kulus stopnia naukowego doktora. Na wniosek Komisji Rada Dyscypliny podjęła decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska pani lek. wet. Magdaleny Kulus obejmuje monotematyczny cykl 3 publikacji naukowych (doi:10.3390/ijms20163966; doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.02.044; doi: 10.1007/s00418-020-01860-2) o łącznym wskaźniku IF = 10,06 oraz 380 punktów MNiSW.

Pani Magdalena Kulus jest współautorem 48 artykułów naukowych o sumarycznym wskaźniku IF ponad 90 oraz sumie 2955 punktów MNiSW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu podłoża molekularnego procesów zachodzących w pęcherzyku jajnikowym oraz fizjologii komórek nabłonka jajowodu ssaków a także macierzystości komórek somatycznych. Ze studentami kierunku weterynaria Pani Doktor prowadzi zajęcia z chirurgii ogólnej i anestezjologii oraz chirurgii psów i kotów.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz satysfakcji z pracy ze studentami.

pozostałe wiadomości