Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Międzynarodowa Konferencja „Aktualne Problemy Kardiologii i Anestezjologii Małych Zwierząt” w Połtawie

Zdjęcie ilustracyjne
prof. Urszula Pasławska podczas warsztatów fot. Nadesłane

W dniach 20-21.10.2021 z inicjatywy Wydziału Weterynarii Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego odbyła się konferencja „Aktualne Problemy Kardiologii i Anestezjologii Małych ZwierzątNa zaproszenie strony ukraińskiej udział w niej wzięli nasi pracownicy: prof.dr hab. dr h.c. Urszula Pasławska oraz dr Robert Pasławski.

Konferencja była podzielona na 2 części. W sesji przedpołudniowej prof. Urszula Pasławska zaprezentowała 3 wykłady dotyczące: badania EKG u psów i kotów, najczęstszych chorób serca u psów oraz obecnego stanu wiedzy na temat kardiomiopatii przerostowej kotówSesja popołudniowa poświęcona była anestezjologii małych zwierząt. Dr Robert Pasławski przedstawił 3 prezentacje. Pierwsza poświęcona była lekom stosowanym w premedykacji i znieczuleniu psów i kotów, kolejna technikom znieczuleń psów i kotów a ostatnia specyficznym problemom występującym podczas znieczulania pajentów kardiologicznych.

Drugi dzień konferencji poświęcona był warsztatom praktycznym. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi Wydziału Weterynarii Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego oraz lekarze praktycy z obwodów (województw) kijowskiego, połtawskiego i sumskiego. Podczas warsztatów ćwiczyli oni technikę badania ultrasonograficznego serca pod kierunkiem prof. Urszuli Pasławskiej.

O randze wydarzenia świadczy fakt, że telewizja ukraińska zamieściła relację ze spotkania społeczności weterynaryjnej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

dr Robert Pasławski podczas prelekcji prof. Urszula Pasławska podczas prelekcji