Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK i dr Monika Olszewska-Tomczyk członkiniami grupy eksperckiej Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW

obrazek:

W czwartek, 8 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej dedykowanej działaniom, które będą miały na celu ograniczenie występowania zjawiska antybiotykoodporności poprzez redukcję stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt. Zespół ekspertów będzie pracować pod kierunkiem Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej MRiRW, pani Magdaleny Zasępy. Z ramienia Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK w pracach grupy udział biorą dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK i dr Monika Olszewska-Tomczyk


Pierwsze spotkanie było owocne: przedyskutowano propozycje działań, zaproponowano wstępny harmonogram, wyznaczono podgrupy robocze zajmujące się merytorycznie poszczególnymi gatunkami zwierząt.

pozostałe wiadomości