Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Studentka III roku weterynarii laureatką Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowcyh

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

W dniu 15 kwietnia 2021 roku odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydarzenie odbyło się w formie online. W sekcji Medycyny Weterynaryjnej zaprezentowano 13 prac,  w tym 11 dzieł w formie referatów i 2 postery.

Referat pt.: „Porównanie budowy sieci dziwnej nadoponowej donosowej u wybranych przedstawicieli wielbłądowatych i wołowatych” przedstawiała Pani Hanna Ziemak, studentka trzeciego roku weterynarii na UMK.

Decyzją Komisji właściwej dla sekcji praca ta zajęła 1 miejsce.  Nad treścią merytoryczną pracy i badaniami czuwał opiekun naukowy – dr Maciej Zdun.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.