Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

dr hab. Małgorzata Olejnik laureatką grantu SONATA BIS 10

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyznał zespołowi badawczemu IMW UMK w Toruniu środki finansowe w wysokości 1 486 836 zł w ramach konkursu SONATA BIS 10 na realizację projektu badawczego pt. Mechanizm toksyczności salinomycyny - przyczyny różnic we wrażliwości gatunkowej kurcząt i indyków, który będzie realizowany przez pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Elżbieta Olejnik, prof. UMK, pracownik Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

Salinomycyna jest ważnym związkiem szeroko stosowanym u drobiu jako kokcydiostatyk (środek przeciwko powszechnej chorobie pasożytniczej). Ostatnio jest również testowana pod kątem potencjalnego zastosowania w leczeniu przeciwnowotworowym. Zaobserwowano ogromne różnice w toksyczności salinomycyny pomiędzy poszczególnymi gatunków zwierząt. Dla przykładu, dawka śmiertelna (w mg na kg wagi ciała) u indyków jest 100 razy mniejsza w porównaniu do kurcząt. Przyczyny tych różnic nie są w pełni znane, dlatego głównym celem badawczym projektu jest zrozumienie mechanizmu toksyczności salinomycyny, szczególnie u najbardziej wrażliwych gatunków.


 Mechanizm toksyczności salinomycyny - przyczyny różnic we wrażliwości gatunkowej kurcząt i indyków

pozostałe wiadomości