Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK laureatką nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

obrazek: dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK podczas prelekcji w ramach zebrania PTNW [fot. Nadesłane]
dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK podczas prelekcji w ramach zebrania PTNW fot. Nadesłane

Mamy zaszczyt poinformować, że Pani dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK, będąca Pracownikiem Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK, wraz z Zespołem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zespół autorski w składzie: dr hab. Dariusz Wasyl, dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK, dr Ewelina Iwan, mgr Aleksandra Giza, Arkadiusz Bomba, mgr Magdalena Słomiany-Szwarc został uhonorowany za „Wdrożenie technologii sekwencjonowania wysokoprzepustowego (HTS) w badaniach nad bezpieczeństwem żywności oraz ochroną zdrowia zwierząt”.

pozostałe wiadomości