Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Zdjęcia konfokalne z publikacji dr Pawła Kordowitzkiego wybrane na okładkę prestiżowego czasopisma Aging

obrazek: [fot. Nadesłane]
fot. Nadesłane

Dr Paweł Kordowitzki, Dipl. ECAR z Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych opublikował swoją pracę pod tytułem : „Dynamics of telomeric repeat-containing RNA expression in early embryonic cleavage stages with regards to maternal age” (https://doi.org/10.18632/aging.103922) w prestiżowym czasopiśmie Aging.

Praca dr Kordowitzkiego została nie tylko wybrana jako „Priority Research Paper” ale również część jego wyników jest widoczna na okładce obecnego numeru Aging (https://www.aging-us.com/issue/v12i16). Wyniki badań, które uzyskał dr Kordowitzki we współpracy z Prof. Marią Blasco z „Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas” w Madrycie pokazują pierwszy raz w literaturze opisaną ekspresję ”Telomeric Repeat-containing RNA” (TERRA) we wczesnych stadiach bydlęcego rozwoju embrionalnego. Co więcej, ekspresja TERRA na tych krytycznych etapach rozwoju embrionalnego okazała się być niezależna od wieku dawczyni oocytów, co podkreśla kluczową rolę TERRA we wczesnym rozwoju. Podczas swojej pracy w Madrycie, dr Kordowitzki również spotkał Prof. Elizabeth Blackburn, która otrzymała Nagrodę Nobla w 2009r za odkrycie telomerów i która była współautorką artykułu opublikowanego w pierwszym (inauguracyjnym) numerze czasopisma Aging.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

od lewej: Prof. Maria Blasco, Prof. Elizabeth Blackburn, Dr Paweł Kordowitzki [fot. Nadesłane]