Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Oferta rezydentury w celu uzyskania europejskiej specjalizacji z rozrodu zwierząt

obrazek:

Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii. Na terenie Polski istnieje możliwość zdobycia europejskiej specjalizacji z zakresu rozrodu zwierząt potwierdzonej „Dipl. ECAR”, która jest poprzedzona rezydenturą w European College of Animal Reproduction (ECAR) w ramach europejskiego programu specjalizacyjnego z rozrodu zwierząt.

Rezydentura obejmuje cały zakres wiedzy z rozrodu i neonatologii zwierząt domowych, gospodarskich, egzotycznych, ptaków, płazów, gadów, ryb oraz zagadnień biotechnologii rozrodu.

Dr Paweł Kordowitzki, Dipl ECAR z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu posiada uprawnienie do nauczania nowych rezydentów z Polski i jest członkiem w European Board of Veterinary Specialisation – organu odpowiedzialnego za wszystkie standardy specjalizacji weterynaryjnych w Europie.

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową pod adresem p.kordowitzki@umk.pl lub pod linkiem: https://www.ecarcollege.org/how-to-apply/

pozostałe wiadomości