Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

JUBILEUSZ 50-LECIA CZŁONKOSTWA POLSKICH STUDENTÓW WETERYNARII W IVSA

obrazek:

W Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, spotkali się (11 stycznia 2020 roku) dawni i aktualni działacze IVSA POLAND (International Veterinary Students Association) studenci, lekarze weterynarii i profesorowie, uczestnicząc w uroczystym Jubileuszu 50-lecia członkostwa polskich studentów weterynarii w tej światowej studenckiej organizacji.

Na spotkaniu tym, jako gość honorowy, obecny był Prof. Jens ARNBJERG z Danii, który w 1964 r. zainicjował wymianę grup studentów weterynarii miedzy Kopenhagą a Warszawą. Na letnim Kongresie IVSA w Belgradzie w 1969 r. Paweł SYSA, wówczas członek Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich a obecnie profesor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu, doprowadził do uzyskania pełnego członkostwa polskich studentów wet. w IVSA. Formalnie pierwszym rokiem naszego udziału członkowskiego w IVSA był rok 1970, bowiem od tego czasu RN ZSP dokonywało za weterynarię polska opłat członkowskich.

Prezydent IVSA Warszawa, Maya CYGAŃSKA, wraz z Komitetem Organizacyjnym, zaprosili dawnych i aktualnych działaczy IVSA ze wszystkich krajowych Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. Gośćmi i jednocześnie Gospodarzami Jubileuszu byli Pani Dr hab. Magdalena MENDEL, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW a także Pan Prof. Marcin BAŃBURA, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W części oficjalnej uczestniczył też Prof. Ryszard STEMPLOWSKI, były Przewodniczący Komisji Zagranicznej RN ZSP, która aktywnie wspierała studentów weterynarii w działaniach na forum IVSA.

Oficjalne wystąpienia i wspomnienia starszych Kolegów z IVSA ukazały jak niezwykle aktywni na polu międzynarodowym są polscy studenci weterynarii, którzy w ramach praktyk wakacyjnych, wyjazdów na kongresy, konferencje i wycieczki zawodowe zapoznawali się z działalnością weterynarii w licznych krajach świata, na wszystkich kontynentach. Ta aktywność „własna” studentów intensywnie rozwija się niezależnie od organizacyjnych możliwości, które daje UE i międzynarodowe umowy z uczelniami zagranicznymi.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Prof. Jens Arnbjerg z żoną Lis [fot. Nadesłane] Od lewej: Prof. R. Stemplowski, Dr B. Winiecki, Prof. J. Arnbjerg [fot. Nadesłane] od lewej: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, dr hab. M. Mendel, dr J. Lewicki [fot. Nadesłane] Od lewej: Prezydent IVSA Warszawa Maya Cygańska, Prof. M. Bańbura [fot. Nadesłane] Prezydent IVSA Maya Cygańska [fot. Nadesłane] od lewej: Wiktoria Rusin, Prof. P. Sysa [fot. Nadesłane]