Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Zebranie Naukowe PTNW – 01. 10. 2020

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

oraz

INSTYTUT MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH I WETERYNARYJNYCH UMK
W TORUNIU

zapraszają
na zebranie naukowe, w trakcie którego przedstawiony zostanie wykład:

Badania histopatologiczne w diagnostyce chorób pasożytniczych zwierząt

Prelegent: prof. dr hab. Zenon Sołtysiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Zebranie odbędzie się 10 października 2020 roku o godzinie 14:00

w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu
ul. Lwowska 1,
sala nr 135