Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl

Otwarte spotkanie naukowe 23. 02. 2023

PTNW O. KUJAWSKO – POMORSKI
INSTYTUT MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

TORUŃSKA FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI WETERYNARYJNEJ

Zapraszają na  spotkanie naukowe, które odbędzie się
23. 02. 2023 roku o godz. 12:30

w sali audytoryjnej (2.13) Uniwersyteckiej Przychodni Weterynaryjnej przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie wykład:

PROSPOŁECZNE ZACHOWANIA SZYMPANSÓW

Wykład poprowadzi dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK z Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

Spotkanie dostępne będzie także online pod adresem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72b6d455e72c4463b565d58d1b6852b5%40thread.tacv2/1677048954065?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%221271d22a-b9d8-482b-a910-66e3565e6055%22%7d

Zapraszamy