Contactul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Department of Basic and Preclinical Sciences

Katedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych

Dr hab. Mariusz Skowroński, NCU Prof. – Head


Prof. dr hab. Wiesław Deptuła

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Prof. dr hab. Paweł Sysa

Dr hab. Hieronim Frąckowiak, NCU Prof.

Dr hab. Małgorzata Olejnik, NCU Prof.

Dr Mariusz Felsmann

Dr Paweł Kordowitzki

Dr Jacek Lewicki

Dr Maciej Zdun

Lek. wet. Magdalena Herudzińska

Lek. wet. Katarzyna Szczepańska

Lek. wet. Maria Wieczorkiewicz