Contactul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Department of Public Health Protection and Animal Welfare

prof. dr hab. Roman Kołacz – Head


dr  Michał Kaczmarowski

dr Natalia Osten- Sacken

dr Jarosław Sobolewski

lek. wet. Marcin Ciorga