Contactul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Department of Diagnostics and Clinical Sciences

Prof. dr hab. Urszula Pasławska – Head


Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Prof. dr hab. Roland Kozdrowski

dr hab. Dorota Bukowska, NCU Prof.

Dr hab. Marek Gehrke, NCU Prof.

Dr hab. Marcin Gołyński, NCU Prof.

Dr Wiesław Niewitecki

Lek. wet. Jakub Kulus