Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 22 31
+48 56 611 30 93
e-mail: cw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Chirurgii Weterynaryjnej

Dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK – Kierownik


Prof. dr hab. Kornel Ratajczak

Dr hab. Bartosz Kempisty, prof. UMK

Dr Anna Biazik

Dr Radomir Henklewski

Dr Robert Pasławski

Dr Grzegorz Wąsiatycz

Lek. wet. Magdalena Kulus